Indstillinger > Printerindstillinger

Printerindstillinger

Justér indstillingerne for en printer eller bekræft status for printeren. Du kan bruge en printer, der er tilsluttet til PS3™-systemet via et USB-kabel eller via et netværk.

Tips

  • Hvilke printere, der kan bruges, afhænger af land eller område. Du kan finde flere detaljer på SIE-webstedet for dit land/område.
  • HP-printere kan ikke sluttes til PS3™-systemet via USB.

Printerstyring

Bekræft status for den printer, som er tilsluttet til PS3™-systemet.

Printervalg

Vælg hvilken printer, der skal bruges. Følg anvisningerne på skærmen for at vælge printer.

Tip

Hvis du vælger [Anden (netværksstandard)] vises en liste over alle de printere, der er tilgængelige på PS3™-systemets netværk, uanset printerproducent.

Indstillinger > Printerindstillinger