Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger

Sikkerhedsindstillinger

Juster systemets sikkerhedsindstillinger.

Tip

Disse indstillinger kontrollerer lokalt indhold (digitalt indhold, der er gemt på systemlageret, og indhold på lagringsmedier og diske). Vær opmærksom på, at disse indstillinger ikke begrænser adgangen til online-indhold.


Ændre adgangskode

Du kan ændre adgangskoden, der skal bruges til justering af systemindstillingerne. Der kræves en adgangskode i følgende tilfælde:

Noter den nye adgangskode. Adgangskoden er indstillet til [0000] i standardindstillingerne.

Tip

Hvis du vælger (Indstillinger) > (Systemindstillinger) > [Gendan standardindstillinger], kan du nulstille adgangskoden til [0000]. Vær opmærksom på, at alle andre indstillinger også nulstilles til standardværdierne.

BD - Forældrekontrol

Juster afspilningsniveauet for BD'er (Blu-ray Disc) med forældrekontrol. Der kræves en adgangskode for at ændre denne indstilling.

Ej begrænset (deaktiveret) Afspil en BD uanset forældrekontrolniveau.
Begræns (aktiveret) Afspil kun BD'er med det angivne forældrekontrolniveau.

Når [Begræns (aktiveret)] er indstillet, kan du vælge en aldersrestriktion i det næste skærmbillede. Vær opmærksom på, at jo lavere værdien er, desto strengere er restriktionen.

BD/DVD - Forældrekontrol regionskode

Angiv et område som basis for standardforældrekontrollen for BD'er og DVD'er. Der kræves en adgangskode for at ændre denne indstilling.

USA Indstil standardiserede forældrekontrolniveauer for USA.
Andre Indstil standardiserede forældrekontrolniveauer for andre områder.

Hvis du vælger [Andre], kan du vælge et område i det næste skærmbillede.

DVD - Forældrekontrol

Juster afspilningsniveauet for DVD'er med forældrekontrol. Der kræves en adgangskode for at ændre denne indstilling.

Sluk Afspil en DVD uanset forældrekontrolniveau.
Niveau 8 til 1 Afspil kun DVD'er med det angivne forældrekontrolniveau.

Vær opmærksom på, at jo lavere værdien er, desto strengere er restriktionen.

Forældrekontrol

Indstil afspilningsniveauet for spil med forældrekontrol. Der kræves en adgangskode for at ændre denne indstilling.

Sluk Afspil ethvert indhold uanset forældrekontrolniveau.
Niveau 11 til 1 Afspil kun indhold, der er i overensstemmelse med det angivne forældrekontrolniveau.

Vær opmærksom på, at jo lavere værdien er, jo strengere er begrænsningen. Hvis du vælger [Begræns Begyndelse af Spil Uden Forældrekontrol Indstillinger], kan du begrænse brugen af spil, der ikke er blevet bedømt i dit land.

Tips

  • Forældrekontrol-indstillinger for spil varierer, afhængigt af det område, spillene sælges i. Yderligere oplysninger fås ved at besøge SIE-webstedet for dit land/område. Nogle softwaremanualer indeholder muligvis oplysninger om disse indstillinger, afhængigt af det pågældende område.
  • Forældrekontrolniveauet varierer afhængigt af det pågældende spil.

Internetbrowser Startkontrol

Begræns muligheden for at starte internetbrowseren. Der kræves en adgangskode for at ændre denne indstilling.

Sluk Vælg ikke at bruge startstyring.
Aktiver Vælg at bruge startstyring. Der kræves adgangskode for at starte browseren.

Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger