Indstillinger > Systemopdatering

Systemopdatering

Softwareopdateringer kan omfatte sikkerhedsrettelser, nye eller reviderede indstillinger og funktioner og andre emner, der ændrer dit aktuelle operativsystem. Det anbefales, at du altid vedligeholder dit system, så det bruger den seneste version af systemsoftwaren.

Der findes to opdateringsmuligheder, som vist nedenfor:

Vigtigt

  • Sluk ikke systemet, og fjern ikke medier under en opdatering. Hvis en opdatering afbrydes, før den er gennemført, kan systemsoftwaren tage skade, og systemet vil muligvis kræve service eller udskiftning.
  • Under en opdatering er power-knappen på systemets forside og PS-tasten på den trådløse controller ikke aktive.
  • Afhængigt af indholdet, vil du muligvis ikke kunne afspille det uden først at opdatere systemsoftwaren.

Opdater via internet

Download opdateringsdataene direkte til systemet fra internettet. Den seneste opdatering downloades automatisk.

1.

Vælg (Indstillinger) > (Systemopdatering).

2.

Vælg [Opdater via internet].
Download den seneste opdatering via internettet. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre handlingen.

Opdater via lagringsmedie

Brug opdateringsdata, der er gemt på en disk, en Memory Stick™ eller andre medier. Download opdateringsdataene fra et websted vha. en PC. Yderligere oplysninger fås ved at besøge SIE-webstedet for dit land/område.

Tips

  • Nogle disks med spil, almindeligt tilgængelig BD-videosoftware og andre typer diskmedier kan også indeholde opdateringsdata. Når du afspiller en disk med opdateringsdata, får du vist en skærm, der guider dig gennem opdateringsprocessen. Følg vejledningerne på skærmen for at udføre opdateringen.
  • Visse modeller af PS3™-systemet kræver en bestemt USB-adapter (medfølger ikke) ved brug af lagermedier.

Indstillinger > Systemopdatering