Brugere > Log på

Log på

Hvis der er flere brugere, vises der et login-skærmbillede, når systemet startes. Vælg ikonet svarende til den bruger, du vil logge på som.

Tip

Når du logger ind, vises Logget ind ved siden af ikonet.

Indstilling af automatisk log på

Hvis der er flere brugere, kan du indstille en bruger, der automatisk skal logges på, når systemet startes. Når du er logget på som en bestemt bruger, skal du vælge ikonet for den pågældende bruger. Tryk derefter på trekant-tasten, og vælg [Automatisk log på].

Tip

Der kan kun være logget én bruger på ad gangen. Når den aktuelle bruger logger af, kan en ny bruger logge på.

Brugere > Log på