Brugere > Log af

Log af

Hvis der er flere brugere, kan den aktuelle bruger logge af. Vælg den aktuelle brugers ikon, og tryk derefter på kryds-knappen. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre handlingen.

Brugere > Log af