Brugere > Sluk systemet

Sluk systemet

Sluk for PS3™-systemet ved at vælge (Sluk system) under (Brugere). Følg instruktionerne på skærmen for at udføre denne handling.


Tips

  • Når PS3™-systemet skal slukkes, mens der udføres en download i baggrunden, eller mens der er indhold, som stadig ikke er installeret, kan du indstille systemet til at slukke automatisk, når downloaden eller installationen er fuldført.  I dette tilfælde vises en besked og en afkrydsningsboks for denne indstilling.
  • Hvis du ønsker flere oplysninger om download i baggrunden, skal du se (Netværk) > (Download Management) > [Download i baggrunden] i denne vejledning.

Brugere > Sluk systemet