Om fællesskaber

Fællesskaber er steder, hvor du kan finde spillere med lignende interesser og præferencer. Inden for et fællesskab kan du spille spil eller have parties med andre medlemmer af fællesskabet, eller I kan snakke om fælles interesser i dette fællesskab.
Du kan oprette et nyt fællesskab eller tilmelde dig et eksisterende fællesskab.

Et barn, som er begrænset af forældrekontrol, vil muligvis ikke kunne skabe, se eller deltage i fællesskaber.

Ejere af fællesskaber og spillere, der kan deltage

Ejer

Når du opretter et fællesskab, er du ejeren. Som ejer kan du bestemme, hvem der må deltage og blive medlem.

  • Alle
    Alle kan deltage i fællesskabet.
  • Kun efter anmodning
    Kun spillere, som er godkendt af ejeren eller moderatoren, kan deltage i det pågældende fællesskab.

Moderator

En moderator er en spiller, som kan handle på ejerens vegne for at godkende en anmodning om deltagelse i fællesskabet eller poste dagens meddelelser. Ejeren kan vælge ethvert medlem af fællesskabet som moderator.

Medlem

Når du deltager i et fællesskab, bliver du medlem.

Oprettelse af et fællesskab

1.
Vælg (Fællesskaber) på funktionsskærmen.
2.
Vælg [Opret et fællesskab].
3.
Indtast et navn for dit fællesskab, og vælg, hvordan andre spillere kan blive medlemmer.
4.
Vælg et spil, som dit fællesskab vil fokusere på.
5.
Vælg et billede og en baggrund.
6.
Konfigurer indstillinger som f.eks. tidszone og sprog.
Når du har oprettet et fællesskab, kan du vælge spillere, som du ønsker at invitere, på den viste skærm og derefter sende invitationer til de pågældende spillere.

Hvis du vil slette et fællesskab, skal du vælge (Indstillinger for fællesskab) > [Gruppeadministration] > [Slet gruppe].

Deltagelse i et eksisterende fællesskab

1.
Vælg (Fællesskaber) på funktionsskærmen.
2.
Vælg det fællesskab, du ønsker at deltage i.
3.
Vælg enten [Deltag i fællesskabet] eller [Anmod om medlemskab].
Hvis du vælger [Anmod om medlemskab], kan du deltage, når ejeren af gruppen eller moderatoren har godkendt din anmodning.
  • Hvis du vil forlade et fællesskab, skal du vælge (Indstillinger for fællesskab) og derefter [Forlad gruppe].
  • Hvis du vil rapportere upassende navne, billeder eller beskrivelser for fællesskaber, skal du trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Anmeldelse].