Afspilning af PlayStation®2-formateret software

I PlayStation™Store kan du downloade PlayStation®2-formateret software til PS4™-systemer og afspille det i dit PS4™-system.
Se "Afspilning af et downloadet spil" for at få flere oplysninger om, hvordan du spiller downloadede og almindelige spil.

Tildeling af controllere

Når der startes et spil, bliver den controller, der bruges til at starte spillet, tildelt til spilleren. Lysstriben lyser blåt. Hvis der bruges en controller nummer to, lyser dens lysstribe rødt.

  • For at skifte controllere, skal du vælge [Strøm] > [Skift bruger] i genvejsmenuen.
  • PS4™-systemet understøtter kun to spillere til PlayStation®2-formateret software, selvom der var mulighed for flere spillere i det oprindelige spil.

Tildeling af knapper

Brug controllerens touchpad til at eftergøre SELECT- og START-knapperne, der bruges i spil til PlayStation®2 system.

SELECT-knappen Klik på venstre side af touchpad-knappen.
START-knappen Klik på højre side af touchpad-knappen.

Skift diske

Det kan være nødvendigt at skifte virtuelle diske for PlayStation®2-formatsoftware, der oprindeligt kom på flere diske. Hvis du får en meddelelse om, at du skal skifte disk, skal du trykke på [Skift diske] i genvejsmenuen.

Læsning af softwaremanualen

Dit PS Vita-system kan oprette forbindelse til dit PS4™-system, hvis du vil bruge det som en anden skærm. Funktionen til anden skærm er også tilgængelig på din smartphone eller tablet, hvis enheden har (PS4 Second Screen) installeret. Brug funktionen til anden skærm til at se spillets softwarevejledning.
Få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til din enhed, i brugervejledningen til PS Vita-systemet eller i vejledningerne, der fulgte med din smartphone eller tablet.