Afspilning af musik på en USB-lagerenhed

PS4™-systemet kan afspille musikfiler fra en USB-lagerenhed. Du kan afspille musik i baggrunden uden at afbryde spil, internetbrowseren eller andre applikationer.

1.
Brug din computer til at oprette en mappe kaldet "Music" på USB-lagerenheden.
2.
Kopiér dine musikfiler til mappen "Music".
3.
Slut USB-lagerenheden til PS4™-systemet.
4.
Vælg (Bibliotek) i indholdsområdet.
5.
Vælg (USB-musikafspiller) i indholdsområdet.
6.
Vælg den musik, du vil afspille.
Hvis du vil afspille al musikken i mappen, skal du markere mappen, trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Afspil].
  • FAT- og exFAT-formaterede USB-lagerenheder understøttes.
  • Sørg for, at USB-lagerenheden er sat helt ind i USB-porten. I nogle tilfælde er enheden muligvis ikke kompatibel på grund af form eller design.
  • Afhængigt af applikationens eller systemets tilstand vil afspilning eventuelt ikke være muligt.
  • Du kan konfigurere (USB-musikafspiller) som din standardmusikapplikation ved at markere (USB-musikafspiller) i indholdsområdet, trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Brug til musikafspilning fra USB].
  • Baggrundsmusik under spil er ikke inkluderet i videoklip.

Visning på skærmen

Skærm under musikafspilning. Mærket A til C startende oppefra.

A )
Information om afspilning af sange
B )
Forløbet tid/Tid i alt
C )
Betjeningsikoner
Afspil-ikon. Afspil
Pauseikon. Afbryd midlertidigt
Bland/Gentag-ikoner. Bland/Gentag
Lydstyrkeikon. Juster lydstyrken

For at sætte afspilning på pause, for at ændre volumen eller for at ændre andre indstillinger, mens du spiller, skal du vælge [USB-musikafspiller] i genvejsmenuen.

Understøttede filtyper

  • MP3
  • AAC
  • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles pga. deres datatype eller filstørrelse.
  • Denne applikation kan ikke afspille ophavsretsbeskyttede musikfiler.
  • Nogle typer indhold, der distribueres via internettet og ved hjælp af andre metoder, har afspilningsbegrænsninger. Kontakt indholdsudbyderen for at få flere oplysninger.