Lydenheder

Du kan konfigurere indstillingerne for en forbundet lydenhed som f.eks. et headset ved at vælge (Indstillinger) > [Enheder] > [Lydenheder].

Inputenhed

Vælg den inputlydenhed, der skal bruges.

Outputenhed

Vælg den lydoutputenhed, som skal bruges.

Juster mikrofonniveau

Juster lydniveauet for input i et headset eller en USB-mikrofon til chat eller udsendelse.
Når du anvender stemmegenkendelsesfunktionen, er denne indstilling deaktiveret.

Lydstyrkekontrol (hovedtelefoner)

Juster lydstyrken med venstre-knappen eller højre-knappen på controlleren.

Output til hovedtelefoner

Konfigurer indstillingerne for output til et headset eller anden lydenhed. Du kan også specificere, om enheden skal modtage al lyd eller kun chatlyd. Standardindstillingen er [Chatlyd].

Sidetone-lydstyrke

Juster lydstyrken for din stemme, sådan som den høres via headsettet. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle headsets.

Skift automatisk outputenhed

Markér afkrydsningsfeltet for automatisk at skifte outputenheder, når en lydenhed som for eksempel et headset forbindes. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet, for at slå denne funktion fra.

Bemærkninger

  • Det kan være skadeligt for din hørelse at lytte til lyd ved høj lydstyrke.
  • Hvis du indstiller lydstyrken for højt, kan uventet høje lyde skade din hørelse.