Gemte data i systemlager

Hver bruger kan administrere gemte data i PS4™-systemlageret. Vælg (Indstillinger) > [Administration af applikationsgemte data] > [Gemte data i systemlager].

Upload til onlinelager

Du kan uploade gemte data til onlinelageret ved at vælge de gemte data og derefter vælge [Upload]. Når du gemmer data i onlinelageret, kan du downloade dataene i et andet PS4™-system og fortsætte med at spille spillet.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på PlayStation®Plus.

  • Du kan også uploade gemte data fra hjemmeskærmen. Markér spillet, tryk på OPTIONS-knappen og vælg derefter [Upload/download gemte data].
  • Du kan også bruge funktionen til automatisk upload. Se "Automatisk upload" for at få flere oplysninger.
  • Du kan lagre op til 1000 gemte dataelementer i onlinelageret.
  • Vælg (Meddelelser) på funktionsskærmen for at se status for uploads.

Kopiér til USB-lagerenhed

Du kan kopiere gemte data til en USB-lagerenhed, som er tilknyttet PS4™-systemet. Kopiér gemte data fra USB-lagerenheden til et andet PS4™-system for at fortsætte med at spille et spil.
Du kan vælge de gemte data, du vil kopiere, for hvert spil.

  • Hvis du vil anvende denne funktion, skal du have været logget ind på PlayStation™Network mindst én gang.
  • FAT- og exFAT-formaterede USB-lagerenheder understøttes.
  • Sørg for, at USB-lagerenheden er sat helt ind i USB-porten. I nogle tilfælde er enheden muligvis ikke kompatibel på grund af form eller design.

Slet

Brug denne funktion til at slette gemte data i PS4™-systemlageret. Du kan vælge de gemte data, du vil slette, for hvert spil.