Aktiver link til HDMI-enhed

Hvis du vil aktivere linket til HDMI-enheden til fjernbetjening af dit TV, skal du vælge (Indstillinger) > [System] og derefter markere afkrydsningsfeltet for [Aktiver link til HDMI-enhed]. Hvis du har et Sony-TV, skal det understøtte BRAVIA™ Sync.

  • Funktioner, der kan anvendes med BRAVIA™ Sync, varierer afhængigt af TV-modellen. Se vejledningen, der fulgte med TV'et, du anvender, for at få flere oplysninger.
  • Selv når denne indstilling er aktiveret, er funktionen for link til enhed muligvis ikke tilgængelig i disse tilfælde.
    • Ved brug af bestemte funktioner som f.eks. under afspilning af et spil eller en video.
    • Når TV'ets input skiftes.
  • BRAVIA™ Sync (Kontrol til HDMI) er en funktion, som gør det muligt at betjene tilsluttede enheder samtidigt med specifikationen CEC (Consumer Electronics Control), som er en del af HDMI-specifikationen. Denne funktion findes kun på Sony-enheder, der understøtter Kontrol til HDMI. Produkter, som er udviklet af andre virksomheder, som understøtter CEC-specifikationen, kan muligvis betjenes med Kontrol til HDMI, men der er ingen garanti for, at alle funktioner er kompatible med disse produkter.