Nulstil PS4

Under nulstillingen af PS4™-systemet gemmes systemindstillingerne med standardværdierne. Desuden slettes data, som er gemt i systemlageret, og alle brugere og deres data i systemet. Vælg (Indstillinger) > [Nulstilling] > [Nulstil PS4], og følg vejledningen på skærmen.
Data slettes ikke på de USB-lagerenheder, der er sluttet til PS4™-systemet.

Bemærkninger

  • Når du nulstiller systemsoftwaren, vil alle indstillinger og oplysninger, der er gemt i PS4™-systemet, blive slettet. Handlingen kan ikke fortrydes, så vær sikker på, at du ikke sletter vigtige data ved et uheld. Slettede data kan ikke gendannes.
  • Sluk ikke for PS4™-systemet under nulstillingen. Det kan forårsage beskadigelse af systemet.