Indstillinger Forældrekontrol

Forældre og andre, der ønsker det, kan angive, om der kan afspilles indhold og bruges funktioner på dit PS Vita-system.

Angivelse af adgangskode

Det første du skal gøre, er at angive en adgangskode. Adgangskoden skal indtastes, når du angiver eller ændrer indstillinger for Forældrekontrol.
Indtast det firecifrede tal, når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, og tap [OK].

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du gendanne dit PS Vita-system. Pas på din adgangskode. Glem den ikke, og fortæl den ikke til andre.

Indhold

Forældre og andre, der ønsker det, kan bruge restriktionsniveauerne i Forældrekontrol til at begrænse åbning af programmer eller afspilning af indhold, f.eks. videoindhold.
Der kan angives elleve niveauer ud over [Sluk]. Jo lavere tal, jo mere restriktiv er niveauet. Standardindstillingen er [9].
Om du kan åbne et program eller afspille indhold, bestemmes af kombinationen af det niveau, der er angivet på dit PS Vita-system, og det niveau, der er angivet for programmet eller det indhold, der skal afspilles.

Kontrol af restriktionsniveauet for et program

1.
Tryk på din hjemmeskærm, og hold fingeren på skærmen.
Hjemmeskærmen skifter til redigeringstilstand.
2.
Tryk på et programikon, og tryk derefter på [Information].
Hvis et program indeholder restriktioner, der er angivet via forældrekontrol, vises restriktionsniveauet i feltet [Forældrekontrol].‎

Kontrol af restriktionsniveauet for indhold

Gå til programmet (Videoer), og tryk på (Information) for det indhold på listen, der skal kontrolleres. Hvis indhold er begrænset med restriktioner via forældrekontrol, vises restriktionsniveauet i feltet [Forældrekontrol].‎

Matrix for forældrekontrolniveauer

Hvis du f.eks. vil begrænse afspilningen af indhold med et forældrekontrolniveau ("A" i nedenstående diagram) på "5", justerer du forældrekontrolniveauet på PS Vita-systemet ("D" i nedenstående diagram) til [4].

A )
Forældrekontrolniveauer for programmer og indhold
Jo højere tal, jo mere restriktiv er forældrekontrollen.
B )
Angiver, at afspilning af indhold er begrænset.
C )
Angiver, at afspilning af indhold er tilladt.
D )
Forældrekontrolniveauer på PS Vita-systemet
Jo lavere tal, jo mere restriktiv er forældrekontrollen.

Hvis indstillingerne skal ændres til et mere restriktivt niveau, skal du lukke alle åbne programmer.

Browser

Denne indstilling gør det muligt for forældre og andre, der ønsker det, at angive, om programmet (Browser) skal kunne åbnes.

Hvis indstillingerne skal ændres, skal du lukke alle åbne programmer.

Positionsdata

Forældre eller andre, der ønsker det, kan angive, om det skal være tilladt at bruge positionsdata.

Skift adgangskode

Indtast den aktuelle adgangskode, og indtast derefter den nye adgangskode. Du skal gentage adgangskoden for at bekræfte den.

Til toppen af siden