Om dette websted

Vilkår og betingelser

Læs omhyggeligt følgende vilkår og betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"), før du besøger og søger i dette websted. Du kan kun anvende dette websted, hvis du accepterer Vilkår og betingelser uden begrænsninger eller forbehold. Vilkår og betingelser anses for at være accepteret af dig, hvis og når du anvender dette websted.

Følgende handlinger er ikke tilladt, når du benytter dette websted:

  1. Upload af filer, der indeholder vira, eller beskadigede filer, der kan ødelægge andres computere
  2. Alle aktiviteter, der er ulovlige eller forbudt af gældende love
  3. Alle aktiviteter, som Sony Interactive Entertainment Inc. og/eller deres tilknyttede selskaber anser for upassende

Sony Interactive Entertainment Inc. og deres tilknyttede selskaber har en politik om ikke at acceptere forslag og/eller tilbud om produkter og/eller tjenester fra tredjeparter, herunder, uden begrænsninger, ideer til nye eller forbedrede produkter, teknologier, design, processer, software, markedsføring, annoncer og marketingplaner for at undgå enhver mulighed for fremtidig forvirring mellem sådanne forslag og/eller tilbud fra tredjeparter og vores egne produkter. Derfor bedes du undlade at sende oplysninger, der indeholder dine egne ideer, produkter, opfindelser, forslag eller andre værker ("Ide") til os.

Hvis du på trods af ovenstående anmodning sender din ide til os, vil denne ide blive behandlet under forståelsen af, at du har indvilliget i følgende vilkår:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. og deres tilknyttede selskaber er ikke forpligtet til at behandle ideen som fortrolige oplysninger.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. og deres tilknyttede selskaber er ikke forpligtet til at undersøge, evaluere eller anvende ideen.
  3. Selv om Sony Interactive Entertainment Inc. og deres tilknyttede selskaber skulle anvende en ide, der er identisk med eller ligner ideen helt eller delvist, har Sony Interactive Entertainment Inc. og deres tilknyttede selskaber intet ansvar og skal ikke hæfte for nogen kompensation herfor.

I DEN UDSTRÁENING GÁEDENDE LOV TILLADER DET, GIVER SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. OG/ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKABER INGEN ERSTATNING ELLER GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÁET, LOVKRÁEET ELLER ANDRE, HERUNDER GARANTIER ELLER ERSTATNINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN, PÁEIDELIGHEDEN, FULDENDTHEDEN, EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÁE, IKKE-KRÁEKELSEN AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER OG/ELLER SIKKERHEDEN AF INDHOLDET PÁEDETTE WEBSTED, OG ALLE ERKLÁEINGER OG GARANTIER VEDRØRENDE DETTE ER UDTRYKKELIGT FRASKREVET.

I DEN UDSTRÁENING GÁEDENDE LOV TILLADER DET, ER SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. OG/ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE ANSVARLIG FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADE SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ELLER DIT BESØG PÁE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER BESØGE, DETTE WEBSTED.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. OG/ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKABER KAN ÁEDRE INDHOLDET PÁEDETTE WEBSTED ELLER KAN INDSTILLE OG/ELLER OPHØRE MED TJENESTER, DER UDBYDES GENNEM DETTE WEBSTED, NÁE SOM HELST OG UDEN VARSEL. I DEN UDSTRÁENING GÁEDENDE LOV TILLLADER DET, ER SIE ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER, DER SKYLDES ÁEDRING AF INDHOLDET PÁEDETTE WEBSTED ELLER INDSTILLING OG/ELLER OPHØR AF TJENESTER, DER UDBYDES VIA DETTE WEBSTED.

Forrige