Ystävät > Ääni- ja videochat > Ohjauspaneelin käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen saattaa edellyttää, että käyttöjärjestelmä päivitetään.


Näytössä näkyvän ohjauspaneelin avulla voit suorittaa monenlaisia tehtäviä. Valikon voi tuoda näkyviin tai poistaa näkyvistä painamalla kolmio-näppäintä.

Kutsu ystävä

Kutsu ystävä chat-huoneeseen.

Vihje

Voit kutsua chat-huoneeseen useita ystäviä, mutta vain viiden ensimmäiseksi valitun ystävän avatarit näkyvät näytössä. Chat-huoneeseen voi liittyä enintään kuusi henkilöä.

Työkalut

Tuo (Kuvat) -valikosta kuva näkyviin tai kirjoita viesti chat-huoneeseen.

Äänenmuunnin Muuta äänesi korkeutta.

Voit kuunnella ääneen tehdyt muutokset valitsemalla arvon ja puhumalla mikrofoniin. Nämä asetukset vaikuttavat (Asetukset) > (Lisälaiteasetukset) > [Äänenmuunnin]-kohdan asetuksiin.
Näytä kuva Näytä (Kuvat) -valikon kuva näytössä.
Luo viesti kaikille Kirjoita kaikille chatin osallistujille viesti.

Näytä

Määritä chat-näytön asetukset.

Näyttö Näytä äänen tai videon bittinopeus ja tarkista tiedonsiirron tila.

Kun lopetat chatin, asetus nollautuu ja nopeutta ei enää näytetä.
Näyttötapa Muuta näyttötapaa.

Näyttötapaa voi muuttaa vain kahdenvälisen chatin aikana. PS3™-järjestelmän videolähtöasetukset voivat vaikuttaa siihen, että jotkin näyttötavat eivät ole käytössä.

Normaali: Sovita kuva näytön koon mukaan.

Normaali (Piilota oma): Sovita kuva näytön koon mukaan. Oma kuva tai avatar ei näy televisiossa.*

Suurennos: Aseta kuva näkymään koko näytön kokoisena. Näkymän mittasuhteet säilyvät ennallaan ja osa kuvan ylä- ja alareunasta rajautuu tarvittaessa pois.

Suurenna (Piilota oma): Aseta kuva näyttöön siten, että kuvan mittasuhteet säilyvät (kuvan ylä- ja alareunasta voi rajautua osa pois). Oma kuva tai avatar ei näy televisiossa.*

Alkuperäinen: Aseta kuva näkymään alkuperäisessä koossaan.

Kun poistut ääni- tai videochatista, asetukseksi palautetaan [Suurennos] tai [Normaali].
Palautettava asetus riippuu PS3™-järjestelmän videolähtöasetuksista.

Vaikka estät kuvasi näkymisen omalla televisioruudullasi, kuvasi tai avatarisi näkyy kuitenkin chatin toisen osapuolen televisioruudussa.

Chat-asetukset

Voit muuttaa ääni- tai videochatin ääni- ja videoasetuksia.

Kamera päällä / Kamera pois päältä Ota kamera käyttöön tai poista se käytöstä.

Muuta tätä asetusta, jos et halua lähettää chat-kumppanillesi videokuvaa. Jos valitset [Kamera pois päältä] -asetuksen, chat-huoneessa näkyy valitsemasi avatar. Kun poistut ääni- tai videochatista, asetukseksi palautetaan kohdassa (Asetukset) > (Chat-asetukset) valittu arvo.
Mikrofoni päällä / Mikrofoni pois päältä Ota mikrofoni käyttöön tai poista se käytöstä.

Muuta tätä asetusta, jos et halua lähettää chat-kumppanillesi ääntä. Kun poistut ääni- tai videochatista, asetukseksi palautetaan [Mikrofoni päällä].
Audiolaitteiden asetukset Muuta äänen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettyjen laitteiden asetuksia.

Mikrofonin äänenvoimakkuus: Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.

Syöttölaite: Valitse äänen syöttölaite.

Ulostulolaite: Valitse äänen ulostulolaite.

Tässä tehdyt asetukset vaikuttavat kohtien (Asetukset) > (Lisälaiteasetukset) > [Audiolaitteiden asetukset] asetuksiin.
Äänenvoimakkuuden säätö Säädä chatin äänenvoimakkuutta.

Kun poistut chatista, asetukseksi palautetaan [Normaali].

Poistu

Poistu chat-huoneesta.

Vihje

Jos ääni- tai videochatin aloittanut henkilö poistuu chatistä, chat-huone sulkeutuu.

Ystävät > Ääni- ja videochat > Ohjauspaneelin käyttäminen