Pelin asetusten muuttaminen

Voit muuttaa ohjaimen asetuksia pelin aikana. Paina pelaamisen aikana langattoman ohjaimen PS-näppäintä ja valitse sitten (Asetukset) > (Lisälaiteasetukset).

Uudelleenosoita ohjain

Voit muuttaa ohjaimen numeromääritystä. Jos ohjaimen numero on määritelty ohjelmistossa, muuta määritys oikeaksi.

Vihje

Ohjaimelle määritetty numero näkyy ohjaimen päällä olevassa portti-ilmaisimessa. Jos numero on välillä viisi ja seitsemän, ilmaisimien osoittamien lukemien summa on ohjaimen numero.

Kuva ohjaimen yläosassa olevasta portin merkkivalosta. Kun viides ohjain on määritetty, portin merkkivalo 1 ja 4 palavat.

Ohjaimen värinätoiminto

Voit ottaa värinätoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain jos käytössä on ohjain, joka tukee PS3™-järjestelmän värinätoimintoa.

Vihjeitä

  • Tämä asetus on käytettävissä kaikissa yhdistetyissä ohjaimissa, jotka tukevat värinätoimintoa.
  • Jos tämä vaihtoehdon asetus on [Pois päältä], ohjain ei värise, vaikka värinätoiminto olisi otettu käyttöön pelissä.