Verkko > Etäkäyttöyhteyden sulkeminen

Etäkäyttöyhteyden sulkeminen

Etäkäytön lopettaminen PS Vita -järjestelmällä


Etäkäyttöyhteyden sulkeminen sammuttamalla PS3™-järjestelmä

1.

Napauta PS Vita -järjestelmän näyttöä.

2.

Napauta (Katkaise virta).

3.

Valitse [Sammuta] > [Kyllä].
PS3™-järjestelmä sammuu ja etäkäyttöyhteys suljetaan.


Etäkäyttöyhteyden sulkeminen sammuttamatta PS3™-järjestelmää

Paina PS-näppäintä PS Vita -järjestelmässä palataksesi etäkäytön LiveArea™-näyttöön. 30 sekunnin kuluttua etäkäyttöyhteys suljetaan.

Etäkäytön lopettaminen PSP™-järjestelmällä


Etäkäyttöyhteyden sulkeminen sammuttamalla PS3™-järjestelmä

Paina PSP™-järjestelmän PS-näppäintä (HOME-näppäintä) ja valitse sitten [Quit Remote Play] > [Quit and Turn Off the PS3™ System].


Etäkäyttöyhteyden sulkeminen sammuttamatta PS3™-järjestelmää

Paina PSP™-järjestelmän PS-näppäintä (HOME-näppäintä) ja valitse sitten [Quit Remote Play] > [Quit Without Turning Off the PS3™ System].

Vihje

Lisätietoja etäkäytön lopettamisesta käytettäessä muuta kuin PS Vita -järjestelmää tai PSP™-järjestelmää on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Verkko > Etäkäyttöyhteyden sulkeminen