Asetukset > Ääniasetukset > Audioulostulon asetukset

Audioulostulon asetukset

Voit muuttaa järjestelmän äänilähdön asetuksia. Näitä asetuksia käytetään yleensä silloin, kun järjestelmään on kytketty digitaalista äänilähtöä tukevia äänilaitteita, kuten kotiteatterijärjestelmien AV-vahvistimet.

1.

Vahvista muodot, joita äänilaitteesi tukee.
Asetukset vaihtelevat tuettujen muotojen mukaan. Saat lisätietoja äänilaitteen käyttöohjeista.

2.

Valitse (Asetukset) > (Ääniasetukset).

3.

Valitse [Audioulostulon asetukset].

4.

Valitse äänilaitteen tuloliitäntä. Tuetut kanavien numerot ja äänimuodot vaihtelevat käytössä olevan liitännän mukaan.

Television tai AV-vahvistimen (vastaanottimen) tuloliitännät PS3™-järjestelmän lähtöliitännät Äänilähtöä varten käytettävissä olevat kanavat
HDMI HDMI OUT -liitäntä 2, 5.1, 7.1
Optinen digitaali DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä 2, 5.1
Audiosisääntulon liitin / SCART / AV MULTI AV MULTI OUT-liitäntä 2

5.

Valitse äänen lähtömuodot.
Valitse kaikki lähtömuodot, joita käyttämäsi äänilaite tukee. Jos vaiheessa 4 valitaan [Audiosisääntulon liitin / SCART / AV MULTI], näkyviin ei tule äänen ulostuloformaatin valintanäyttöä. Jos [HDMI] on valittuna, voit ottaa käyttöön äänen ulostuloformaatin automaattisen valinnan. (Tällöin HDMI-laitteen pitää olla päällä.)

6.

Tarkista asetukset.
Voit palata edelliseen näyttöön ja muuttaa siinä näkyviä asetuksia painamalla vasen-painiketta.

7.

Tallenna asetukset.
Äänen lähtöasetukset tallennetaan järjestelmään.

Vihjeitä

  • [Linear PCM 2 kan.] -äänen ulostulo on määritetty oletusarvoisesti kaikkiin lähtöliitäntöihin. Jos muutat äänen ulostulon asetuksia, ääni kuuluu vain määritetyistä liitännöistä.
  • Jos muutat äänen ulostuloasetuksia, järjestelmä ei enää voi lähettää ääntä samaan aikaan monesta lähtöliitännästä. Jos esimerkiksi järjestelmä on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla ja äänilaitteeseen optisella digitaalikaapelilla ja valitset [Audioulostulon asetukset] -kohdassa [Optinen digitaali], ääntä ei lähetetä enää television kautta. Jos haluat lähettää ääntä television kautta, valitse asetukseksi [HDMI] tai valitse (Asetukset) > (Ääniasetukset) > [Äänen moniulostulo] ja määritä asetukseksi [Päällä].
  • Jos vaiheessa 5 valitaan [Linear PCM 2 kan. 88,2 kHz] tai [Linear PCM 2 kan. 176,4 kHz], ääni voi katkeilla tai se ei kuulu joistakin äänilaitteista.
  • Käytettäessä HDMI-kaapelia vain [Linear PCM 2 kan.] -ääni toistetaan PlayStation®2- ja PlayStation®-muotoisista ohjelmista. Dolby Digital- tai DTS®-äänen toistaminen edellyttää, että PS3™-järjestelmä ja äänilaite yhdistetään optisella digitaalikaapelilla ja että [Audioulostulon asetukset] -kohdasta valitaan [Optinen digitaali].
  • Jos järjestelmään liitetään HDMI-kaapelilla laite, joka ei ole yhteensopiva HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin kanssa, järjestelmällä ei voi toistaa videota ja/tai ääntä.
  • Jos Dolby TrueHD on valittu äänen ulostuloformaatiksi, äänen ulostulona on Dolby Digital, kun Blu-ray 3D™ -sisältöä toistetaan.

Huomautukset

  • Jotkin PlayStation®2- ja PlayStation®-muotoiset ohjelmistot voivat käyttäytyä eri tavoin PS3™-järjestelmässä kuin PlayStation®2- tai PlayStation®-järjestelmissä, ja ne eivät ehkä toimi PS3™-järjestelmässä oikein.
  • PlayStation®2-muotoisia levyjä ei voi käyttää joissakin PS3™-järjestelmissä. Lisätietoja on kohdassa [Toistettavat levytyypit], oman alueesi SIE-verkkosivustossa ja PS3™-järjestelmän mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Asetukset > Ääniasetukset > Audioulostulon asetukset