Asetukset > Videoasetukset

Videoasetukset

Voit valita BD-levyjen (Blu-ray Disc), DVD-levyjen tai videotiedostojen toistotavan.

BD - Valikkokieli

Valitse BD-levyjen valikon kieli.

BD - Audiokieli

Valitse BD-levyjen äänen kieli.

BD - Tekstityskieli

Valitse BD-levyjen tekstityksen kieli.

BD - Internet-yhteys

Valitse, muodostaako PS3™-järjestelmä Internet-yhteyden BD-levyjen toiston aikana. Tämä asetus on käytössä vain 2.0 (BD-LIVE) -profiilia tukevilla BD-levyillä.

Vahvista Määritä järjestelmä pyytämään vahvistus ennen Internet-yhteyden muodostamista.
Salli Salli järjestelmän muodostaa Internet-yhteys ilman vahvistusta.

DVD - Valikkokieli

Valitse DVD-levyjen valikon kieli.

DVD - Audio-kieli

Valitse DVD-levyjen äänen kieli.

DVD - Tekstityskieli

Valitse DVD-levyjen tekstityksen kieli.

Kuulovammaistekstitys

Määrittää, käytetäänkö kuulovammaistekstitystä. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa myytävissä PS3™-järjestelmissä.

Pois päältä Kuulovammaistekstitystä ei näytetä
Päällä Kuulovammaistekstitys näytetään

Vihje

Näytä kuulovammaistekstitys painamalla kolmio-näppäintä toistettaessa sisältöä kohdassa (Videot) ja valitse [Tekstitysvaihtoehdot] ohjauspaneelista.

Kuulovammaistekstityksen asetukset

Aseta [Näytä kuulovammaistekstitys sisällön mukaan määritettynä] tilaan [Pois päältä], jos haluat säätää näyttötavan edistyneitä asetuksia. Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa myytävissä PS3™-järjestelmissä.

BD/DVD - Elokuvamuunto

Valitse lomiteltuun muotoon tallennetun videosisällön toistomenetelmä. Videosisältö voi sisältää video- (televisio-ohjelmia tai urheilua), filmi- (elokuvia) tai animaatioaineistoa (television piirrettyjä). Valitse toistettavan kuvasisällön tyyppi. Yleensä paras asetus on [Automaattinen].

Automaattinen Valitse asetus, joka tunnistaa video-, filmi- ja animaatioaineistot ja valitsee kullekin aineistolle parhaiten sopivan muuntotavan automaattisesti.
Videot Toista aina videoaineiston muunnostilassa.

Käytä silloin, kun [Automaattinen] ei paranna kuvanlaatua.

DVD - Laajakuva

Valitse näytössä näkyvän kuvan koko, jota käytetään, kun DVD-levyjä toistetaan. Tätä asetusta käytetään vain silloin, kun television tyypiksi on valittu [4:3] kohdassa (Asetukset) > (Näyttöasetukset) > [Videoulostulon asetukset].

Pan and Scan Jos valitset tämän, kuva täyttää televisioruudun. Kuvan ylä- ja alaosat tai vasemman- ja oikeanpuoleiset osat jäävät ruudun ulkopuolelle.
Letterbox Jos valitset tämän, kuva näytetään muuttamatta sen mittasuhteita. Näytön ylä- ja alaosissa näytetään mustat palkit.

BD/DVD - Skaalain

Määritä skaalatun lähtösignaalin asetukset BD- tai DVD-levyjen toistamista varten. Skaalaaminen on tekniikka, jonka avulla videosisällön resoluutio voidaan muuttaa alkuperäistä paremmaksi. Lähtösignaalin skaalausta käyttämällä videosisältöä voidaan toistaa alkuperäistä suuremmalla resoluutiolla.

Pois päältä Skaalaa ulostulosignaalin
Tuplaskaala*1 Valitse skaalaus ja kuvan näyttäminen kaksinkertaisena vaaka- ja pystysuunnassa.
Normaali Skaalaa sisällön ja näyttää sen kuvaruudun kokoisena
Koko ruutu*2 Valitse skaalaus ja kuvan näyttäminen koko näytön kokoisena kuvaa venyttämällä.
*1

Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos toistettava video on SD-resoluutioinen ja PS3™-järjestelmän videolähtöasetuksena on 1080p tai 1080i.

*2

Joidenkin videoiden kuvasuhteita saatetaan muuttaa.

Vihjeitä

 • Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää HD-lähdön ja -tulon kanssa yhteensopivan television liittämistä järjestelmään HDMI- tai komponentti-AV-kaapelilla. PS3™-järjestelmän videoulostuloasetuksen täytyy lisäksi olla 1080p, 1080i tai 720p.
 • Toistettaessa tekijänoikeuksilla suojattua DVD-sisältöä, kuten kaupasta hankittuja DVD-levyjä, videosisällön skaalaamiseen tarvitaan HDMI-kaapeli.
 • BDMV-muodossa tallennetut Blu-ray-levyt, kuten kaupalliset Blu-ray-video-ohjelmistot (BD-ROM), toistetaan aina [Normaali]-tilassa.
 • 3D-kuva toistetaan alkuperäisellä tarkkuudella.
 • Jos kuvanlaatu on heikentynyt tai jos kuva ei näytä oikealta skaalattuna, valitse asetus [Pois päältä].

BD/DVD - Videon ulostuloformaatti (HDMI)

Voit määrittää videon ulostuloformaatin, jota käytetään BD- tai DVD-levyjä toistettaessa. Käytä tätä asetusta, jos järjestelmä on liitetty televisioon HDMI-kaapelin avulla. Säädä asetuksia tarvittaessa kulloinkin käytössä olevan television mukaan.

Automaattinen Valitsee automaattisesti käytössä olevalle televisiolle parhaan videolähdön muodon.
RGB Määrittää ulostuloasetukseksi RGB:n
Y Pb/Cb Pr/Cr Määrittää ulostuloasetukseksi jonkin seuraavista: Y Pb/Cb Pr/Cr

1080p 24 Hz -ulostulo (HDMI)

Voit määrittää, onko BD-videon videoulostulotila 1080p 24 Hz. Käytä tätä asetusta, jos järjestelmä on liitetty televisioon HDMI-kaapelin avulla. Säädä asetuksia tarvittaessa kulloinkin käytössä olevan television mukaan.

Automaattinen Vaihtaa videoulostulotilaa automaattisesti järjestelmään liitetyn television mukaan.
Pois päältä Ota käyttöön lähetys suurimmalla tarkkuudella, joka on valittu PS3™-järjestelmän videolähtöasetuksista. (Video ei näy tarkkuudella 1080p, 24 Hz.)
Päällä Määrittää BD-videon, joka on tallennettu resoluutiolla 1.080p 24 Hz, toistettavaksi suoraan resoluutiolla 1.080p 24 Hz.

Vihjeitä

 • Käytettävän television tai AV-vahvistimen on tuettava 1080p 24 Hz -videotilaa. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
 • Toistettavan Blu-ray Disc (BD) -levyn on myös tuettava 1080p 24 Hz -videotilaa. Myynnissä olevien BD-video-ohjelmien (BD-ROM) video on tallennettu yleensä 1080p 24 Hz -resoluutiolla, ja levyn tallennustilana näytetään "1080p".
 • Jos videolähtöasetukset eivät vastaa käytettävää televisiota, videota ei ehkä voi näyttää kuvaruudussa, jos resoluutio muuttuu. Asetus palautuu kuitenkin automaattisesti alkuperäiseen resoluutioon hetken kuluttua. Jos mitään ei näy kuvaruudussa yli 30 sekuntiin, katkaise virta järjestelmästä ja kytke virta sitten uudelleen.
 • Jos video ei näy oikein, kun [Automaattinen]- tai [Päällä]-asetus on valittu, valitse [Pois päältä] -asetus.

BD/DVD - Dynaamisen alan hallinta

Ota PS3™-järjestelmän dynaamisen alan hallinta käyttöön tai poista se käytöstä, kun toistat BD- tai DVD-levyä, joka on tallennettu Dolby-äänimuotoon (Dolby Digital, Dolby Digital Plus tai Dolby TrueHD). Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, jos audioulostulon formaatiksi on valittu Linear PCM -äänimuoto.

Automaattinen Ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä automaattisesti.
Pois päältä Poistaa dynaamisen alan hallinnan käytöstä.
Päällä Ottaa dynaamisen alan hallinnan käyttöön.

Vihjeitä

 • Kun ääni siirretään HDMI-kaapelin kautta, tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että [Linear PCM] on valittu kohteesta (Asetukset) > (Videoasetukset) > [BD/DVD - Ääniulostulon formaatti (HDMI)].
 • Jos ääni siirretään optisen digitaalikaapelin kautta, tämän toiminnon käyttäminen edellyttää seuraavia toimia:
 • - BD-levyjen toisto: valitse [Linear PCM] kohteesta (Asetukset) > (Videoasetukset) > [BD - Ääniulostulon formaatti (optinen digitaali)].
 • - DVD-levyjen toisto: poista asetuksen [Dolby Digital 5.1 kan.] valinta kohteesta (Asetukset) > (Ääniasetukset) > [Audioulostulon asetukset] > [Optinen digitaali].

BD/DVD - Ääniulostulon formaatti (HDMI)

Voit määrittää äänen ulostuloformaatin, jota käytetään Dolby Digital- tai DTS®-muodossa tallennettua ääntä sisältävän BD- tai DVD-levyn toistamisessa. Tätä asetusta käytetään, kun äänentoistolaite on kytketty järjestelmään HDMI-kaapelilla.

Bitstream Jos valitset tämän, alkuperäinen digitaalinen signaali on etusijalla.
Linear PCM Jos valitset tämän, digitaalinen signaali muunnetaan Linear PCM -muotoon.

Vihje

Jos [Bitstream] on valittu, joitain äänisisällön osia ei ehkä toisteta.

BD - Ääniulostulon formaatti (optinen digitaali)

Voit määrittää äänen ulostuloformaatin, jota käytetään Dolby Digital- tai DTS®-muodossa tallennettua ääntä sisältävän BD-levyn toistamisessa. Käytä tätä asetusta, jos liität järjestelmään äänen ulostulossa käytetyn laitteen digitaalisella optisella kaapelilla.

Bitstream (Direct) Jos valitset tämän, alkuperäinen digitaalinen signaali on etusijalla.
Bitstream (Mix) Jos valitset tämän, toistettavaan ääneen sekoitetaan äänitehosteita, kuten painikeääniä, ja se muunnetaan sitten bittivirtamuotoon.
Linear PCM Jos valitset tämän, digitaalinen signaali muunnetaan Linear PCM -muotoon.

Vihjeitä

 • Jos [Bitstream (Direct)] on valittu, joitain äänisisällön osia ei ehkä toisteta.
 • Jos [Bitstream (Mix)] on valittu, äänen ulostulona on Bitstream (Direct), kun Blu-ray 3D™ -sisältöä toistetaan.

Järjestelmän tallennustila - Ääniraidan kieli

Määritä järjestelmän tallennustilaan tallennetun sisällön ääniraidan kieli.

Vihje

Kaikkeen sisältöön ei ehkä voi määrittää ääniraidan kieltä.

Järjestelmän tallennustila - Tekstityksen kieli

Määritä järjestelmän tallennustilaan tallennetun sisällön tekstityksen kieli.

Vihje

Kaikkeen sisältöön ei ehkä voi määrittää tekstityksen kieltä.

Peräkkäinen toisto

Määritä PS3™-järjestelmä toistamaan järjestelmän tallennustilaan tai tallennusvälineeseen tallennettuja videoita peräkkäisessä järjestyksessä.

Pois päältä Poista videoiden peräkkäinen toisto käytöstä.
Päällä Ota videoiden peräkkäinen toisto käyttöön.

Vihje

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaiken videosisällön kanssa, kuten lapsilukolla rajoitetun sisällön kanssa. PS3™-järjestelmä ohittaa tällaisen sisällön ja siirtyy toistamaan seuraavaa videota.

50 Hz:n videoulostulo

Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Euroopassa myytävissä PS3™-järjestelmissä. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää 50 Hz:n lähtösignaalia, kun HD-resoluutioinen sisältö on tallennettu 50 Hz:llä. Tämä asetus koskee vain järjestelmän tallennustilaan tai tallennusvälineeseen tallennettua videosisältöä.

Automaattinen Voit määrittää toistomenetelmän käyttämään PS3™-järjestelmän toistotaajuutta (59,94 Hz) sisällön tallennuksessa käytetystä taajuudesta riippumatta.
50 Hz Videosisältö toistetaan joko 50 Hz:n tai 59,94 Hz:n taajuudella sisällön tallennustaajuuden mukaan.

Vihje

Kun tämän toiminnon asetuksena on [50 Hz], näytön kuva saattaa välähtää tai vääristyä aina, kun taajuus vaihtuu.

Asetukset > Videoasetukset