Asetukset > Verkkoasetukset > Internet-yhteyden asetukset (lähiverkko)

Internet-yhteyden asetukset (lähiverkko)

Valitse tapa, jolla Internet-yhteys muodostetaan. Jos käytät langallista Ethernet-kaapelin kautta muodostettavaa Internet-yhteyttä, tavalliset asetukset määritetään automaattisesti noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.


Verkkoasetukset vaihtelevat verkkoympäristön ja käytössä olevien laitteiden mukaan. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu tavalliset asetukset muodostettaessa langallista Internet-yhteyttä Ethernet-kaapelin avulla.

1.

Yhdistä Ethernet-kaapeli PS3™-järjestelmään.

2.

Valitse (Asetukset) > (Verkkoasetukset).

3.

Valitse [Internet-yhteyden asetukset].
Valitse [Kyllä] vahvistusnäytössä, jossa ilmoitetaan, että Internet-yhteys katkaistaan.

4.

Valitse [Helppo].

Kun olet vahvistanut verkkoasetukset, näyttöön tulee asetusten luettelo.

Käytössä olevasta verkkoympäristöstä johtuen saattaa olla tarpeen tehdä joitakin lisäasetuksia PPPoE-, välityspalvelin- tai IP-osoitearvoihin. Lisätietoja tällaisista asetuksista on Internet-palveluntarjojan tarjoamissa tiedoissa tai verkkolaitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

5.

Tallenna asetukset.

6.

Testaa yhteys.
Kun valitset [Tarkista yhteys], järjestelmä yrittää muodostaa Internet-yhteyden.

7.

Vahvista yhteystestin tulokset.
Jos yhteyden muodostaminen onnistui, verkon tiedot näytetään.


Vihje

Jos Internet-yhteys katkeaa, tarkista asetukset näytön ohjeiden mukaan. Lisätietoja saat myös Internet-palveluntarjoajalta sekä verkkolaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Asetukset > Verkkoasetukset > Internet-yhteyden asetukset (lähiverkko)