Asetukset > Järjestelmäasetukset > Palauta PS3™-järjestelmä ennalleen

Palauta PS3™-järjestelmä ennalleen

Voit poistaa järjestelmän tallennustilan koko sisällön ja palauttaa laiteohjelmiston oletusasetukset. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.


Kun toiminto on suoritettu, alkumääritysnäyttö avautuu. Suorita toiminto noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.


Huomautukset

  • Kun suoritat tämän toiminnon, kaikki järjestelmän tallennustilaan tallennetut tiedot poistetaan. Laiteohjelmiston oletusasetukset palautetaan. Älä poista tärkeitä tietoja, sillä muutoksia ei voi peruuttaa. Vastuu tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta on käyttäjällä.
  • Älä sammuta PS3™-järjestelmää toiminnon suorittamisen aikana. Jos toiminto peruutetaan, kun se on käynnissä, laiteohjelmisto voi vahingoittua ja järjestelmä on ehkä huollettava tai vaihdettava uuteen.
  • Järjestelmän etuosassa oleva virtapainike ja langattoman ohjaimen PS-näppäin eivät ole käytössä tämän toiminnon aikana.
  • Tätä toimintoa ei voi käyttää laiteohjelmiston aiemman version palauttamiseen.
  • Voit lyhentää alustusaikaa valitsemalla järjestelmän tallennustilan alustustavoista [Nopea alustus].  Valitse [Täysi alustus], kun alustat järjestelmän tallennustilaa, joka sisältää tärkeää tai arkaluontoista tietoa.

Asetukset > Järjestelmäasetukset > Palauta PS3™-järjestelmä ennalleen