Asetukset > Järjestelmäasetukset > Tiedonkuljetustyökalu

Tiedonkuljetustyökalu

Voit siirtää (kopioida tai siirtää) yhden PS3™-järjestelmän tallennustilaan tallennettuja tiedostoja toisen PS3™-järjestelmän tallennustilaan Ethernet-kaapelin avulla.


Huomautukset

  • Kun tämä toiminto suoritetaan, kaikki vastaanottavaan PS3™-järjestelmään ("kohdejärjestelmä") tallennetut tiedot poistetaan.
  • Poistettuja tietoja ei voi palauttaa, joten varo poistamasta tärkeitä tietoja vahingossa. Vastuu tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta on käyttäjällä.
  • Joitakin tiedostomuotoja ei ehkä voi siirtää. Lisätietoja saat täältä.

Järjestelmien valmisteleminen tiedonsiirtoa varten

Ennen tiedonsiirron aloittamista on tehtävä seuraavat toimet.

1.

Päivitä molempiin PS3™-järjestelmiin uusimmat käyttöjärjestelmäversiot.

2.

Valmistele tietojen lähettäjänä toimiva PS3™-järjestelmä ("lähdejärjestelmä").
Jos lähteenä käytettävällä PS3™-järjestelmällä on useita käyttäjiä, kaikille käyttäjille on suoritettava seuraavat toimet, ennen kuin tiedonsiirto voidaan aloittaa.


Huomautus

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, jos tiedonsiirto aloitetaan ilman, että tiliä luodaan:

  • Kohteena toimivaan PS3™-järjestelmään tallennettuja tietoja ei ehkä voi käyttää.
  • Trophyjä ei ehkä voi enää ansaita siirrettyjen tietojen avulla.
  • Trophy-tietoja ei siirretä.

Tietojen siirtäminen

Sammuta molemmat PS3™-järjestelmät ja tee sitten seuraavat toimet. Jos siirrettävät tiedot ovat tekijänoikeussuojattuja pelien tallennustietoja, tiedot siirretään kohteena toimivaan PS3™-järjestelmään ja poistetaan lähteenä toimivasta PS3™-järjestelmästä.

1.

Kytke PS3™-järjestelmät suoraan toisiinsa Ethernet-kaapelilla.
Voit käyttää joko suoraa Ethernet-kaapelia tai Ethernet-ristikaapelia.

2.

Kytke PS3™-järjestelmät eri videotuloliitäntöihin televisiossa.
Voit käyttää esimerkiksi television HDMI-tuloliitäntää ja videotuloliitäntää.

3.

Kytke televisio päälle ja sitten molemmat PS3™-järjestelmät.
Valitse lähteenä toimiva PS3™-järjestelmä television kuvalähteeksi television kaukosäätimellä.

4.

Valitse lähteenä toimivassa PS3™-järjestelmässä (Asetukset) > (Järjestelmäasetukset) > [Tiedonkuljetustyökalu].

5.

Valitse [1. Kuljeta tiedot tästä järjestelmästä toiseen PS3™-järjestelmään.].

Jos et suorittanut edellä mainittuja valmisteluja vielä, suorita ne nyt näytön ohjeiden mukaan.

6.

Jos PS3™-järjestelmä on valmiina tiedonsiirron aloittamiseen, valitse television kuvalähteeksi kohteena toimiva PS3™-järjestelmä television kaukosäätimellä.

7.

Valitse kohteena toimivassa PS3™-järjestelmässä (Asetukset) > (Järjestelmäasetukset) > [Tiedonkuljetustyökalu].

8.

Valitse [2. Kuljeta tiedot toisesta PS3™-järjestelmästä tähän järjestelmään.].

Suorita toiminto loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


Vihjeitä

  • Kun tiedonsiirto päättyy, voit sammuttaa lähteenä toimivan PS3™-järjestelmän. Valitse television kuvalähteeksi lähteenä toimiva PS3™-järjestelmä ja valitse sitten (Käyttäjät) > (Sammuta).
  • Jos PlayStation®Storesta ladattua sisältöä siirrettiin tässä toiminnossa, kohteena toimiva PS3™-järjestelmä täytyy aktivoida, ennen kuin tietoja voidaan käyttää. Kirjaudu PS3™-järjestelmään sisällön omistajana ja aktivoi sitten järjestelmä valitsemalla (PlayStation™Network) > (Käyttäjätietojen hallinta) > (Järjestelmän aktivointi).

Tiedonkuljetustyökalua koskevat rajoitukset

Joitakin tiedostotyyppejä ei voi siirtää tiedonkuljetustyökalulla ja joitakin tiedostotyyppejä voi siirtää, mutta niitä ei voi toistaa kohteena toimivassa PS3™-järjestelmässä.
Uusimmat tiedot saat oman alueesi SIE-verkkosivustosta. Seuraavantyyppisiä tiedostoja ei voi siirtää:Seuraavantyyppisten tiedostojen käyttäminen siirtämisen jälkeen edellyttää seuraavia lisätoimenpiteitä:


Vihje

Joitakin ohjelmistoja ei ehkä myydä tietyillä alueilla.

Asetukset > Järjestelmäasetukset > Tiedonkuljetustyökalu