Videot > Ohjauspaneelin käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Näytössä näkyvän ohjauspaneelin avulla voit suorittaa monia toimintoja. Ohjauspaneelin voi tuoda näkyviin tai poistaa näkyvistä painamalla kolmio-näppäintä.


Tällä sivulla näkyvien kuvakkeiden selitykset:

Vain luettavalle Blu-ray Disc (BD) tallennettu video
Uudelleenkirjoitettavalle BD-levylle tallennettu video
AVCHD-muodossa tallennettu video
 • DVD-ROM-levylle tallennettu video, kuten kaupallinen DVD-Video-sisältö
 • DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R- tai DVD-RW-levylle tallennetut tiedot
DVD-R- tai DVD-RW-levylle VR-tilassa tallennettu video
Järjestelmän tallennustilaan tallennetut videotiedostot
Tallennusvälineelle tallennetut videotiedostot*
*

Joidenkin tallennusvälinetyyppien käyttämiseen tarvitaan USB-sovitin, joka ei tule tuotteen mukana.


Huomautus

Sisällöntarjoaja on voinut asettaa sisällön toistamiselle rajoituksia. Jos niin on tehty, kaikki ohjauspaneelin vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä.

Punainen, vihreä, sininen ja keltainen kuvake

 
Suorita kuvakkeeseen liittyvä toiminto. Kuvakkeeseen liittyvä toiminto vaihtelee sisällön mukaan.

Ylös / alas / vasen / oikea

 
Valitse vaihtoehto.

Vahvista

 
Vahvista vaihtoehdon valinta.

Numeronäppäimistö

  
Syötä numeroita.

Ponnahdusvalikko

 
Avaa ponnahdusvalikko.

Valikko

 
Avaa valikko.

Päävalikko

  
Avaa päävalikko.

Palaa

  
Palaa tiettyyn videon kohtaan.

Kohtaushaku

 
Tämän toiminnon avulla voi katsella tietyin aikavälein luotavia pikkukuvia. Voit aloittaa videon toiston tietystä kohtauksesta valitsemalla sen pikkukuvan.

1.

Valitse pikkukuvien luomisessa käytettävä aikaväli Ylös- tai Alas-näppäimellä. Voit valita [Kappale]-vaihtoehdon tai jonkin monista aikaväleistä.

2.

Valitse katseltavan kohtauksen pikkukuva vasen- tai oikea-näppäimellä. Toisto alkaa valitusta kohtauksesta.

Vihjeitä

 • [Kappale]-vaihtoehdon voi valita ainoastaan sellaiselle videosisällölle, joka sisältää kappaletietoja.
 • Kohtaushakua ei voi käyttää alle minuutin pituisen videosisällön kanssa.
 • Kohtaushakua ei voi käyttää tietyn tyyppisen videosisällön kanssa.
 • Kun valitset pikkukuvan, kohtauksesta toistetaan 15 sekunnin esikatseluosuus.

Mene

      
Aloita toisto tietystä luvusta tai kohdasta.

Nimike X Määritä nimikkeen numero.
Kappale X Määritä luvun numero.
XX:XX / XX:XX:XX Määritä aika.

Vihje

(Mene) -toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa videotiedostoissa.

Kuvakulmavaihtoehdot

 
Jos videossa on useita kuvakulmavaihtoehtoja, voit valita niistä jonkin.

Äänivaihtoehdot

      
Jos videossa on useita ääniraitoja, voit valita niistä jonkin.

Tekstitysvaihtoehdot

      
Jos videossa on useiden kielien tekstityksiä, voit valita niistä jonkin. Kuulovammaistekstitys voidaan valita, kun sisältö tukee kuulovammaistekstitystä.

Vihjeitä

 • Kuulovammaistekstityksen näyttämiseksi sinun on mentävä valikkoon (Asetukset) > (Videoasetukset) > [Kuulovammaistekstitys] ja valittava asetukseksi [Päällä].
 • Kuulovammaistekstitysasetus käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa myytävissä PS3™-järjestelmissä.

Tekstitystyylivaihtoehdot

 
Jos videossa on useita tekstitystyylejä, valitse niistä yksi.

Äänenvoimakkuuden säätö

      
Säädä toistettavan videosisällön äänenvoimakkuutta. (Videot). Valitse jokin yhdeksästä tasosta.

Vihjeitä

 • Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos äänenvoimakkuus on liian kovalla. Jos näin käy, alenna äänenvoimakkuutta.
 • Tämä asetus voi olla kytketty pois käytöstä, kun käytetään tietyntyyppisiä äänilaitteita tai äänilähtöä.

AV-asetukset

      
Voit säätää toistettavan sisällön ulostulon asetuksia (Videot) -kohdassa. Näytettävät vaihtoehdot määräytyvät sisällön mukaan.

Ruutukohinan vähennys Tämä valinta vähentää vähäisiä häiriöitä.
Lohkokohinan vähennys Tämä valinta vähentää näytössä näkyviä mosaiikkimaisia häiriöalueita.
Ääriviivakohinan vähennys Ota käyttöön ääriviivakohinan vähennys, joka vähentää kuvien ääriviivojen häiriöitä.
Skaalaus Valitse tämä, jos haluat skaalata ulostulosignaalin.

Valittu asetus näkyy [BD/DVD - Skaalain]-kohdassa valittaessa (Asetukset) > (Videoasetukset).
Videoulostulon formaatti Määritä videon ulostulon formaatti.

Valitse videoulostulon formaatti DVD- ja BD-levyjen toistoa varten. Valittu arvo näkyy kohdassa (Asetukset) > (Videoasetukset) ja [BD/DVD - Videon ulostuloformaatti (HDMI)].
Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White Valitse tämä, jos haluat käyttää Super-White-signaalia.

Super-white-signaalia voidaan nyt käyttää toistettaessa DVD-, BD- tai AVCHD-levyjä. Määritetty asetus näkyy kohdassa [Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White (HDMI)] valittaessa (Asetukset) > (Näyttöasetukset).
RGB Täysi Ota täysi RGB-kuva käyttöön.

Valittu asetus näkyy [RGB Täysi] -kohdassa valittaessa (Asetukset) > (Näyttöasetukset).
Dynaamisen alan hallinta Ota dynaamisen alan hallinta käyttöön.

Ota PS3™-järjestelmän dynaamisen alan hallinta käyttöön Dolby Digital -ääntä toistavien BD- ja DVD-levyjen toiston aikana tai poista se käytöstä. Valittu arvo näkyy kohdassa (Asetukset) > (Videoasetukset) ja [BD/DVD - Dynaamisen alan hallinta].
Audioulostulon formaatti Määritä äänen ulostulon formaatti.

Valitse DVD- ja BD-levyjä toistettaessa käytettävä äänen ulostuloformaatti. Valittu asetus näkyy [BD/DVD - Ääniulostulon formaatti (HDMI)]- tai [BD - Ääniulostulon formaatti (optinen digitaali)] -kohdassa valittaessa (Asetukset) > (Videoasetukset).

Aikavaihtoehdot

    
Valitse, näytetäänkö nimikkeen tai luvun aika kuluneena aikana vai jäljellä olevana aikana. Vaihtoehdot vaihtelevat toistettavan sisällön mukaan.

Näyttötapa

 
Vaihda näyttötilaa.

Normaali Sovita video näyttöön muuttamatta sen mittasuhteita.
Suurennos Sovita video koko näyttöön muuttamatta sen mittasuhteita. Videon ylimmäiset ja alimmaiset tai oikean- ja vasemmanpuoleiset osat jäävät näytön ulkopuolelle.
Koko ruutu Aseta kuva näkymään koko näytössä siten, että muutat kuvan suhteita venyttämällä kuvaa sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Alkuperäinen Näytä video sen alkuperäisessä koossa.

Vihje

Näyttötilan vaihtaminen ei ole mahdollista kaikkien videotiedostojen kanssa.

Vaihda kuvake

 
Vaihda videotiedoston kuvake (pikkukuva). Valitse (Vaihda ikoni) videotiedoston toiston aikana siinä kohdassa, jossa näkyy kuva, jonka haluat asettaa kuvakkeeksi.

Vihjeitä

 • Kuvakkeen vaihtaminen ei ole mahdollista kaikkien videotiedostojen kanssa.
 • Alle kahden sekunnin pituista videotiedostoa ei voi käyttää kuvakkeena.

Poista

 
Poista toistettava videotiedosto.

Näyttö

      
Katsele toistotietoja ja muita asianmukaisia tietoja. Tiedot vaihtelevat toistettavan sisällön mukaan.

(1)

Tallennusväline

(2)

Nimike

(3)

Ohjauspaneeli

(4)

Äänikoodekki, kanavanumero, näytteenottotaajuus ja bittinopeus

(5)

Videokoodekki ja bittinopeus

(6)

Tilakuvake

(7)

Nimike ja kappale

(8)

Kulunut aika ja kokonaiskesto

Edellinen (palaa alkuun) tai seuraava

      
Siirry edelliseen tai seuraavaan lukuun.

Vihje

Kun toistat tallennusvälineelle tai järjestelmän tallennustilaan tallennettuja videotiedostoja, (Seuraava) ei ole käytettävissä. Jos valitset (Edellinen), toisto aloitetaan videotiedoston alusta.

Pikakelaus taakse / Pikakelaus eteen

      
Pikakelaa toistettavaa sisältöä eteen- tai taaksepäin. Jokainen Äks-näppäimen painallus muuttaa toistonopeutta.

Vihje

Voit käyttää langattoman ohjaimen oikeaa sauvaa pikakelaamaan eteen- tai taaksepäin videosisällön toiston aikana. Hallitse nopeutta oikealla sauvalla. Et voi hallita toistonopeutta oikealla sauvalla, kun Blu-ray 3D™ -sisältöä toistetaan.

Toista

      
Aloita sisällön toisto.

Vihje

Jos pysäytät videosisällön toiston, sen toisto aloitetaan pysäytyskohdasta, kun toistat sen seuraavan kerran.
Jos haluat aloittaa toiston alusta, lopeta toisto ja tuo XMB™-valikko näkyviin painamalla PS-näppäintä. Valitse kuvake, paina kolmio-näppäintä ja valitse sitten asetusvalikosta [Toista alusta alkaen].

Tauko

      
Keskeytä toisto väliaikaisesti.

Stop

      
Pysäytä toisto.

Hyppää taaksepäin / Hyppää eteenpäin

      
Siirry videossa eteen- tai taaksepäin 15 sekunnin verran.

Hidastus (taaksepäin) / Hidastus (eteenpäin)

      
Toista video hidastettuna.

Ruutu taaksepäin / Ruutu eteenpäin

      
Siirry videossa yksi kuva kerrallaan.

A-B-kertaus

    
Toista tiettyä sisällön osaa jatkuvasti.

1.

Valitse toistettavan osan alussa (A-B-kertaus).
Aloituspiste A asetetaan.

2.

Paina toistettavan osan lopussa Äks-näppäintä.
Lopetuspiste B asetetaan, ja määritetyn osan jatkuva toisto aloitetaan

Vihje

Voit tyhjentää A-B-toistotoiminnon valitsemalla (A-B-kertaus).

Kertaus

      
Toista sisältöä jatkuvasti.

Vihje

Tyhjennä jatkuva toistotoiminto valitsemalla (Kertaus), kunnes [Kertaus poissa päältä] näytetään.

Videot > Ohjauspaneelin käyttäminen