Äänen ulostuloasetukset

Ensisijainen ulostuloportti

PS4™-järjestelmä valitsee parhaan äänimuodon automaattisesti kytketyn laitteen mukaan. Yleensä näitä asetuksia ei tarvitse muuttaa.
Jos kytket DIGITAL OUT (OPTICAL) -porttiin kotiteatterin AV-vahvistimen kaltaisen laitteen, voit valita äänimuodot, joita kytketty laite tukee. Valitse äänimuodot valitsemalla (Asetukset) > [Ääni ja näyttö] > [Äänen ulostuloasetukset] > [Ensisijainen ulostuloportti] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)].
Tämä asetus on käytettävissä vain joissakin PS4™-järjestelmissä.

Huomautus

Jos kytketty laite ei tue PS4™-järjestelmän ulostulomuotoa, kaiuttimet saattavat vioittua.

Ääniulostulon muoto (prioriteetti)

Voit määrittää oletusarvoisesti ensisijaisena käytettävän äänilähdön muodon. Sitä ei kuitenkaan voida käyttää tilanteissa, joissa sitä ei tueta. Valitse (Asetukset) > [Ääni ja näyttö] > [Äänen ulostuloasetukset] > [Ääniulostulon muoto (prioriteetti)]. Oletusasetus on [Linear PCM].

HDMI äänen ulostulo

Jos laitteesi tukee 7.1-kanavaisen äänen ulostuloa, voit valita äänen ulostulotyypin.
Tämä asetus on käytettävissä vain joissakin PS4™-järjestelmissä.