Lähetysasetukset

Voit määrittää pelaamisen lähetysasetukset valitsemalla (Asetukset) > [Jakaminen ja lähetykset] > [Lähetysasetukset].
Tämä valinta on käytettävissä vain aikuisten tileillä.

Lopeta lähetys

Lopeta pelaamisen lähetys.

Kutsu pelaajia lähetykseen

Kutsu muita pelaajia katsomaan lähetystäsi.
Avaa näyttö, jossa voit kutsua pelaajia, valitsemalla [Kutsu pelaajia lähetykseen]. Valitse pelaajat, jotka haluat kutsua, ja lähetä sitten kutsut.

Näytä kommentit

Kaikki kommentit tulevat näkyviin.

Piilota valitut kommentit ja pelaajat painamalla OPTIONS-näppäintä.

Extend Broadcast

Lähetyksen pituutta voidaan pidentää joissakin online-palveluissa.
Tämä valinta on käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.

Comment Filtering Level

Voit muuttaa kommenttien suodatuksen asetuksia.
Kommenttien suodatus on yksi useista toiminnoista, joita tietyt online-palvelut tarjoavat.
Tämä valinta on käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.

Lisäasetukset

Sisällytä PlayStation Camera-laitteen video lähetykseen Lisää valintamerkki valintaruutuun, jos haluat sisällyttää kamerakuvat lähetykseen PlayStation®Camera-lisälaitetta käytettäessä.
Kameran videoasetukset Määritä videoasetukset, kuten sijainti, koko ja kirkkaus, PlayStation®Camera-lisälaitetta käytettäessä.
Jotta voit ottaa [Kameran videoasetukset] käyttöön, sinun on ensin lisättävä valintamerkki kohtaan [Sisällytä PlayStation Camera-laitteen video lähetykseen].
Äänen jakamisen asetukset Lisää valintamerkki valintaruutuun, jos haluat sisällyttää lähetykseen kuulokkeiden tai PlayStation®Camera-lisälaitteen mikrofoniäänen.
Näytä viesti katsojille ja katsojien kommentit Lisää valintamerkki valintaruutuun, jos haluat, että katsojille lähetettävät viestit ja katsojien kommentit näytetään näytöllä.
Kommentit näytetään vain, kun näytön tarkkuus on joko 1080i tai 1080p.
Viesti katsojille Muokkaa katsojille lähettämiäsi viestejä ja valitse viestille taustaväri.
Kommentit puheeksi Lisää valintamerkki valintaruutuun, jos haluat, että PS4™-järjestelmä toistaa katsojien kommentit ääneen.
Kohdasta [Näytä viesti katsojille ja katsojien kommentit] on poistettava valintamerkki. Lisäksi kommentit toistetaan ääneen vain, jos kohdassa (Asetukset) > [Kieli] > [Järjestelmän kieli] oleva asetus on joko [日本語] tai [English (United States)].
Yhdistä yhteisö lähetyksiisi Jos olet yhteisön omistaja, lisää valintamerkki kohtaan [Ota yhteisölinkki käyttöön], jotta kohta (Yhteisöt) näkyy Live from PlayStation® -lähetysnäytössä. Yleisösi pääsee omistamaasi yhteisöön.