Tietojen keruu/terveys ja turvallisuus

Voit tarkastella tietojen käsittelyä sekä terveys- ja turvallisuusnäkökohtia koskevia tietoja valitsemalla (Asetukset) > [Tietojen keruu/terveys ja turvallisuus]. Saatavissa olevat tiedot vaihtelevat maan ja alueen mukaan.

Joissakin maissa ja joillakin alueilla tämä kohta on nimeltään [Laitetiedot / terveys ja turvallisuus].