Tietoja sivustosta

Käyttöehdot

Lue seuraavat käyttöehdot (”Käyttöehdot”) huolella, ennen kuin jatkat Web-sivuston selaamista. Voit selata tätä Web-sivustoa vain, jos hyväksyt Käyttöehdot ehdoitta ja varauksetta. Sivuston käyttäminen on merkki Käyttöehtojen hyväksymisestä.

Seuraavat toiminnot ovat kiellettyjä tässä Web-sivustossa:

  1. Ladata viruksia sisältäviä tiedostoja tai viallisia tiedostoja, jotka voivat vahingoittaa toisia tietokoneita.
  2. Mitkä tahansa toimet, jotka ovat oikeudenvastaisia tai rikkovat mitä tahansa soveltuvaa lakia.
  3. Mitkä tahansa toimet, joita Sony Interactive Entertainment Inc. ja/tai jokin sen tytäryhtiöistä pitää sopimattomina.

Sony Interactive Entertainment Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden käytäntönä ei ole hyväksyä kolmansilta osapuolilta mitään ehdotuksia ja/tai tarjouksia tuotteista ja/tai palveluista, kuten mitä tahansa ideoita uusista tai kehitettävistä tuotteista, tekniikoista, muotoilusta, prosesseista, ohjelmistoista, tarjouksista, mainoksista ja markkinasuunnitelmista. Pyydämme täten, ettei käyttäjä toimittaisi tietoomme mitään ideoita, kuvitusta, keksintöjä, parannelmia tai muita töitä (”Ideoita”).

Jos Käyttäjä toimittaa Ideoitansa tietoomme edellisestä vaatimuksestamme huolimatta, Ideoiden käsittelyssä oletetaan, että käyttäjä on hyväksynyt seuraavat ehdot:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc.:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ole velvollisuutta pitää Ideoita luottamuksellisena tietona.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc.:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ole velvollisuutta tutkia, arvioida tai käyttää Ideaa.
  3. Sony Interactive Entertainment Inc. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuullisia tai velvoitettuja minkäänlaiseen kompensaatioon siinäkään tapauksessa, että Sony Interactive Entertainment Inc. ja sen tytäryhtiöt omaksuisivat minkä tahansa idean, joka on osaksi tai täysin samankaltainen tai identtinen Idean kanssa.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. JA/TAI MIKÁEN SEN TYTÄRYHTIÖISTÁEEI ANNA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA LAKISÁETEISIÁETAI MUITA LAUSUNTOJA TAI TAKUITA, KUTEN TAKUITA TAI LAUSUNTOJA TÄMÄN SIVUSTON PAIKKANSAPITÄVYYDESTÁE LUOTETTAVUUDESTA, PERUSTEELLISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYÁETARKOITUSTA VARTEN, TURVALLISUUDESTA JA/TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA PAITSI SOVELTUVAN LAIN ASETTAMASSA LAAJUUDESSA. KAIKISTA ASIAAN LIITTYVISTÁELAUSUNNOISTA JA TAKUISTA SANOUDUTAAN NIMENOMAISESTI IRTI.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. JA/TAI MIKÁEN SEN TYTÄRYHTIÖISTÁEEI OLE VASTUUSSA TÄMÄN WEB-SIVUSTON KÄYTÖSTÁETAI SILLE PÁESYSTÁETAI SIITÁE ETTEI SIVUSTOA VOI KÄYTTÁEETAI SILLE PÁESTÁEPAITSI SOVELTUVAN LAIN ASETTAMASSA LAAJUUDESSA.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. JA/TAI MIKÁETAHANSA SEN TYTÄRYHTIÖISTÁEVOI MUUTTAA JA/TAI MUUNTAA TÄMÄN WEB-SIVUSTON SISÄLTÖÁETAI PYSÄYTTÁEETAI LOPETTAA WEB-SIVUSTON PALVELUJEN TARJOAMISEN KOSKA TAHANSA ILMAN AIEMPAA ILMOITUSTA. SIE TAI YKSIKÁEN SEN TYTÄRYHTIÖISTÁEEI OLE VASTUUSSA MISTÁEN WEB-SIVUSTON MUUTTAMISESTA JA/TAI MUUNTAMISESTA TAI SIVUSTOLLA TARJOTTUJEN PALVELUJEN PYSÄYTTÄMISESTÁEJA/TAI LAKKAUTTAMISESTA AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA PAITSI SOVELTUVAN LAIN ASETTAMASSA LAAJUUDESSA.

Edellinen