Είσοδος στο PlayStation Network

Για να εισέλθετε στο PlayStation™Network, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Διαχείριση λογαριασμού] > [Είσοδος στο PlayStation Network].
Για λεπτομέρειες σχετικά με το PlayStation™Network, ανατρέξτε στην ενότητα «PlayStation™Network».

  • Το PlayStation™Network διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές, καθώς και σε ορισμένες γλώσσες. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών για τη χώρα ή την περιοχή σας.
  • Αφού εισέλθετε, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι έως ότου εξέλθετε μη αυτόματα.
  • Αφού εισέλθετε για πρώτη φορά στο PlayStation™Network, το όνομα χρήστη που εμφανίζεται αλλάζει στο πραγματικό όνομα με το οποίο έγινε εγγραφή στον λογαριασμό σας.

Χρήση λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί σε άλλη συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στο Web ή σε συσκευή όπως είναι το σύστημα PS Vita.
Θα πρέπει να εισαγάγετε το αναγνωριστικό εισόδου (διεύθυνση email) και τον κωδικό πρόσβασης και μετά να επιλέξετε [Είσοδος].

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Επιλέξτε [Νέος στο PlayStation™Network; Δημιουργία λογαριασμού] και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

  • Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, εισαγάγετε μια διεύθυνση email και προσωπικές πληροφορίες για το άτομο που εγγράφεται με τον λογαριασμό, όπως η ημερομηνία γέννησης, το πραγματικό όνομα και η διεύθυνση. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των προσωπικών πληροφοριών, ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογή δεδομένων/Υγεία και ασφάλεια» ή στον ιστότοπο SIE για τη χώρα ή την περιοχή σας.
  • Μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, θα λάβετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε για τον λογαριασμό σας. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιβεβαίωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα.
  • Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό από τον παρακάτω ιστότοπο.
    http://account.sonyentertainmentnetwork.com/