Ενημέρωση λογισμικού συστήματος

Ενημερώνετε πάντοτε το σύστημα PS4™ στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Με την ενημέρωση, θα απολαμβάνετε επιπλέον δυνατότητες, βελτιωμένη χρηστικότητα και αυξημένη ασφάλεια.

Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ενημέρωση λογισμικού συστήματος] για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μεταγενέστερη έκδοση, αυτό λαμβάνεται αυτόματα.
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα όσο η λήψη είναι σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται μια αναδυόμενη ειδοποίηση στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Επιλέξτε την ειδοποίηση από την ενότητα (Ειδοποιήσεις) ενώ προβάλετε την περιοχή λειτουργιών, επιλέξτε το κατάλληλο στοιχείο από την ενότητα (Λήψεις) και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε την εγκατάσταση.

Σημειώσεις

  • Μην απενεργοποιείτε το σύστημα PS4™ κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η διακοπή της εγκατάστασης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα.
  • Τα αρχεία ενημέρωσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται, επίσης, στους δίσκους παιχνιδιών. Αν παίξετε έναν δίσκο που περιέχει μια πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού συστήματος, θα εμφανιστεί μια οθόνη για να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ενημέρωσης. Για να εκτελέσετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  • Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης σε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών για τη χώρα ή την περιοχή σας.