Σχετικά με αυτή την τοποθεσία

Όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης («Όροι και προϋποθέσεις»), προτού προσπελάσετε και και προβάλλετε αυτή την τοποθεσία Web. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την τοποθεσία Web μόνον εάν συμφωνείτε και αποδέχεστε τους Όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία Web, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους Όρους και τις προϋποθέσεις.

Κατά τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web, δεν επιτρέπονται οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Αποστολή αρχείων που περιέχουν ιούς ή αλλοιωμένων αρχείων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των υπολογιστών των άλλων
  2. Οποιεσδήποτε άλλες παράνομες ενέργειες ή ενέργειες που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία
  3. Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που θεωρούνται ακατάλληλες από τη Sony Interactive Entertainment Inc. και/ή οποιεσδήποτε θυγατρικές της εταιρείες

Η Sony Interactive Entertainment Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες εφαρμόζουν την πολιτική να μην αποδέχονται, από τρίτους, οποιαδήποτε πρόταση και/ή προσφορά για προϊόντα και/ή υπηρεσίες, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, ιδεών για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, τεχνολογίες, σχέδια, διαδικασίες, λογισμικό, εκστρατείες προώθησης, σχέδια διαφήμισης και προώθησης, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχιση στο μέλλον, μεταξύ της πρότασης και/ή της προσφοράς αυτής από τρίτους και των δικών μας προϊόντων. Ως εκ τούτου, καλό είναι να μην υποβάλλετε υπόψη μας πληροφορίες που ενδέχεται να περιέχουν ιδέες, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, εφευρέσεις, αναπτυγμένα προϊόντα, προτάσεις ή άλλα έργα («Ιδέα»).

Παρά το παραπάνω αίτημα, αν υποβάλλετε την Ιδέα σας υπόψη μας, τότε η Ιδέα αυτή θα τύχει της ανάλογης μεταχείρισης, λαμβάνοντας ως δεδομένη τη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους:

  1. Η Sony Interactive Entertainment Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να μεταχειριστούν την Ιδέα ως εμπιστευτική πληροφορία.
  2. Η Sony Interactive Entertainment Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να μελετήσουν, να αξιολογήσουν ή να υιοθετήσουν την Ιδέα.
  3. Ακόμα κι αν η Sony Interactive Entertainment Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες υιοθετήσουν οποιανδήποτε ιδέα που είναι όμοια ή παρόμοια με μέρος ή το όλον της Ιδέας, η Sony Interactive Entertainment Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν έχουν καμία υποχρέωση σχετικά.

ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. KAI/'H OI ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ.

ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB.

Η SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB Ή ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ/Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB.

Προηγούμενο