PlayStation®Network > Managing account information

Managing account information‎
ניהול פרטי חשבון‎

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את תוכנת המערכת.


בדיקה או עריכה של פרטי חשבונות ב- PlayStation®Network. כדי לבצע פעולות אלה, עליך להיכנס למערכת PlayStation®Network. בחר (Account Management) תחת (PlayStation®Network).

פריטים שניתן לבדוק או לערוך
Account Information‎
פרטי חשבון‎

ניתן לבדוק או לערוך פרטים הקשורים לחשבונות PlayStation®Network.

 • פרטי חיוב
 • מזהה כניסה למערכת (כתובת דואר אלקטרוני)
 • סיסמה
 • שם
 • כתובת
 • דמות
 • פרופיל
 • העדפות יידוע
Sub Account Management
ניהול חשבון משני

באפשרותך לסקור או לערוך הגדרות עבור חשבון משני משויך.

 • בקרה הורית
 • סיסמת חשבון משני
Redeem Codes
קודי מימוש
באפשרותך לממש את מספר כרטיס PlayStation®Network או את קוד המבצע.
Transaction Management
ניהול עסקאות

ניתן להוסיף כספים לארנק המשמש לשירותי PlayStation®Network, כגון PlayStation®Network או לבדוק את היסטוריית השימוש של שירותים שונים.

 • הוספת כסף
 • דרישת סיסמה בקופה
 • מימון אוטומטי
 • היסטוריית עסקאות
 • רשימת הורדה
 • רשימת שירותים
System Activation
הפעלת המערכת
באפשרותך להפעיל או להשבית את מערכת SQL Server או את מערכת PSP™‎ שבה ברצונך להשתמש עבור החשבון.

עצה

פריטים הניתנים לבדיקה או לעריכה משתנים בהתאם לסוג החשבון ולמדינה או לאזור שבו נעשה בהם שימוש. לקבלת פרטים, צור קשר עם קו התמיכה הטכנית באזורך.

PlayStation®Network > Managing account information