Music Changing the sound characteristics (החלפת מאפייני הצליל)

הקש על (Equaliser) (איקוולייזר) במסך השמעת השירים.

כבוי צליל רגיל (ללא שימוש באיקוולייזר)
כבד צליל מלא עוצמה, שמדגיש את התחום הגבוה והנמוך
פופ צליל שמדגיש את התחום הבינוני, מתאים לשירה
ג'אז צליל מלא חיים, שמדגיש את התחום הגבוה והנמוך
ייחודי צליל שמדגיש את התחום הגבוה והנמוך באופן שמאפשר לשמוע בבהירות אפילו צלילים בעוצמה יחסית נמוכה

לראש הדף