Settings > Network Settings > Media Server Connection

Media Server Connection
Kapcsolódás médiakiszolgálóhoz

A DLNA technológiát támogató eszközökhöz való csatlakozás beállításai.

Enable
Engedélyezés
A DLNA technológiát támogató eszközökhöz való csatlakozás engedélyezése.
Disable
Letiltás
A DLNA technológiát támogató eszközökhöz való csatlakozás letiltása.

About DLNA
A DLNA

A DLNA (Digital Living Network Alliance) szabvány a digitális eszközök, például személyi számítógépek, digitális videofelvevők és televíziók hálózatba kapcsolását és a más DLNA-kompatibilis eszközökön található adatok megosztását teszi lehetővé.

A DLNA-kompatibilis eszközök két különböző funkciót látnak el. A „kiszolgálók” teszik elérhetővé a kép-, zene- és videofájlokat, az „ügyfelek” pedig fogadják és lejátszák azokat. Egyes eszközök mindkét funkciót elvégzik. A PS3™ rendszer ügyfélként való használatával olyan képek jeleníthetők meg, illetve zene- és videofájlok játszhatók le, amelyek a hálózat DLNA médiakiszolgáló-funkciókkal rendelkező eszközén találhatók.


Connecting the PS3™ system and DLNA Media Server
A PS3™ rendszer és a DLNA médiakiszolgáló összekapcsolása

A PS3™ rendszer és a DLNA médiakiszolgáló csatlakoztatása vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat használatával.


Példa vezetékes csatlakozásra egy személyi számítógéphez


Példa vezeték nélküli csatlakozásra egy személyi számítógéphez


Setting up a DLNA Media Server
A DLNA médiakiszolgáló beállítása

A DLNA médiakiszolgáló beállítása a PS3™ rendszerrel való használathoz. A következő eszközök használhatók DLNA médiakiszolgálóként.


AV eszköz DLNA médiakiszolgálóként való használata esetén

Engedélyezze a DLNA médiakiszolgáló funkciót a csatlakoztatott eszközön, hogy annak tartalma megosztva elérhető legyen. A beállítás menete a csatlakoztatott eszköztől függően változik. Az erre vonatkozó részletek az adott eszközhöz mellékelt útmutatóban találhatók.


Microsoft® Windows® személyi számítógép DLNA médiakiszolgálóként való használata esetén

A Microsoft® Windows® személyi számítógép is használható DLNA médiakiszolgálóként a Windows Media® Player 11 funkciói segítségével.

1.

Indítsa el a Windows Media® Player 11 programot.

2.

Válassza a [Media Sharing] (Médiafájlok megosztása) menüpontot a [Library] (Műsortár) menüből.

3.

Jelölje be a [Share media] (Saját média megosztása) jelölőnégyzetet.

4.

A [Share media] (Saját média megosztása) jelölőnégyzet alatti eszközlistában jelölje ki azokat az eszközöket, amelyekkel meg kívánja osztani az adatokat, majd kattintson az [Allow] (Engedélyezés) gombra.

5.

Kattintson az [OK] gombra.
A DLNA médiakiszolgáló beállítása elkészült.

Tudnivalók

  • A Windows Media® Player 11 alapértelmezés szerint nincs telepítve a Microsoft® Windows® rendszerű személyi számítógépekre. Töltse le a telepítőt a Microsoft® webhelyéről, és telepítse a Windows Media® Player 11 szoftver.
  • A Windows Media® Player 11 használatáról részletes információt a Windows Media® Player 11 súgójában talál.
  • Egyes esetekben eredeti DLNA médiakiszolgálló szoftver lehet telepítve a személyi számítógépre. Az erre vonatkozó részletek a számítógéphez mellékelt útmutatóban találhatók.

Playing DLNA Media Server content
A DLNA médiakiszolgálón tárolt tartalom lejátszása

A PS3™ rendszer bekapcsolásakor automatikusan észleli az azonos hálózaton található DLNA médiakiszolgálókat, és az észlelt kiszolgálók ikonjait a (Photo), (Music) és a (Video) kategóriában jeleníti meg.

1.

Jelölje ki a csatlakoztatni kívánt DLNA médiakiszolgáló ikonját a (Photo), (Music), vagy (Video) kategóriából a főmenüben. A PS3™ rendszer által lejátszható összes mappa és fájl megjelenik.

2.

Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

Tudnivalók

  • A PS3™ rendszernek kapcsolódnia kell a hálózatra. A hálózati beállításokról részletes információt ebben az útmutatóban, a (Settings) > (Network Settings) > [Internet Connection Settings] fejezetben talál.
  • Végezzen el még egy kiszolgálókeresést, ha az IP-címkiosztási módszert AutoIP beállításról DHCP beállításra állította a (Search for Media Servers) területen a hálózati környezet beállításaiban.
  • A DLNA Media Server ikon csak akkor jelenik meg, ha a [Media Server Connection] engedélyezve van a (Settings) > (Network Settings) területen.
  • A megjelenő mappanevek a DLNA médiakiszolgálótól függően változnak.
  • A DLNA médiakiszolgálótól függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem játszhatók le, vagy a lejátszás közben végrehajtható műveletek korlátozottak.
  • A szerzői jog által védett tartalmak nem játszhatók le.
  • A DLNA-technológiával nem kompatibilis nevű fájlok csillag végződéssel jelenhetnek meg. Ezek a fájlok bizonyos esetekben nem játszhatók le a PS3™ rendszeren. Még abban az esetben is, ha a fájlok lejátszhatók a PS3™ rendszeren, előfordulhat, hogy más eszközön nem.

Searching for DLNA Media Servers manually
DLNA médiakiszolgálók kézi keresése

Elindíthatja az ugyanazon hálózatra csatlakozó DLNA médiakiszolgálók keresését. Akkor használja ezt a funkciót, ha nincs észlelt DLNA médiakiszolgáló a PS3™ rendszer bekapcsolásakor.


Válassza a (Search for Media Servers) lehetőséget a   (Photo), (Music) vagy a (Video) kategóriában. Amikor megjelentek a keresés eredményei és ismét a főmenüben van, megjelenik a csatlakozásra képes DLNA médiakiszolgálók listája.

Tudnivaló

A (Search for Media Servers) lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a [Media Server Connection] engedélyezve van a (Network Settings) területen, a (Settings) kategóriában.

Settings > Network Settings > Media Server Connection