Users > Logging in

Logging in
Bejelentkezés

Több felhasználó esetén a készülék elindításakor megjelenik egy bejelentkezési képernyő. Válassza ki annak a felhasználónak az ikonját, akinek a nevében be kíván jelentkezni.

Tudnivaló

Ha bejelentkezik, jel jelenik meg az ikon mellett.

Setting automatic login
Az automatikus bejelentkezés kiválasztása

Több felhasználó esetén beállíthatja azt felhasználót, akinek a nevében automatikusan be kíván jelentkezni a készülék elindításakor. Az adott felhasználóként való bejelentkezés után jelölje ki a felhasználó ikonját, nyomja meg a gombot, majd válassza az [Automatic Login] lehetőséget.

Tudnivaló

Egyszerre csak egy felhasználó jelentkezhet be. Miután az aktuális felhasználó kijelentkezett, bejelentkezhet a másik felhasználó.

Users > Logging in