Deze gids gebruiken

Deze gids bevat gedetailleerde informatie over het gebruik van de PS3™-systeemsoftware. Raadpleeg de documentatie die bij het systeem werd geleverd voor meer informatie over hardwarefuncties en productveiligheid.

Opmerkingen over de weergave van de gids

Het is aanbevolen om de gids onder de volgende omstandigheden te bekijken:

De gids met het PS3™-systeem doorbladeren

Gebruik onderstaande basisfuncties als u de gids met behulp van de (internetbrowser) van het PS3™-systeem bekijkt.

Richtingstoetsen De aanwijzer naar een link verplaatsen.
kruis-toets De link openen.
Rechter joystick Schuif in om het even welke richting.
L1-toets Ga terug naar de vorige pagina.

U kunt de zoomweergave als volgt gebruiken.

Drukken op de R3-toets (rechter joystick) Zoomweergave gebruiken. / Zoomweergave annuleren.
De L2-toets / R2-toets ingedrukt houden tijdens het zoomen De weergave vergroten. / De weergave verkleinen.
De cirkel-toets ingedrukt houden tijdens het zoomen Zoomweergave annuleren.

Verklaring van de toetsenreferenties in deze gids

De toetsen van het PS3™-systeem die voor het bevestigen en annuleren van items worden gebruikt, variëren naargelang de regio en het product. Als regel geldt dat de Engelse versie van deze gids en de versies in andere Europese talen kruis voor het bevestigen van een item en cirkel voor het annuleren van een item gebruiken, terwijl de versies in andere talen cirkel voor bevestigen en kruis voor annuleren gebruiken.

De gids afdrukken

U kunt de gids met een pc afdrukken. Door de onderstaande stappen te volgen kunt u meerdere pagina's in één keer afdrukken.

1.

Gebruik Microsoft Windows Internet Explorer om [Index handleiding] van deze gids weer te geven.

2.

Selecteer [Afdrukken] uit het menu van Internet Explorer.

3.

Selecteer het tabblad [Opties] en selecteer vervolgens het selectievakje voor [Alle gekoppelde documenten afdrukken] om deze gids af te drukken.
Afhankelijk van de printer die u gebruikt, worden pagina's mogelijk niet in de volgorde van [Index handleiding] afgedrukt.