Aanmelden

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


PSNSM is een onlinedienst die u kunt gebruiken om online te shoppen in (PlayStation®Store), te chatten onder (Vrienden) of tal van online diensten van PSNSM te gebruiken. Om PSNSM te gebruiken, hebt u een Sony Entertainment Network-account nodig. Om een account aan te maken, selecteert u (Inschrijven) onder (PlayStation™Network) en volgt u de instructies op het scherm.

Voornaamste vereiste items om een account aan te maken
Persoonlijke informatie Informatie invoeren over de geregistreerde gebruiker, inclusief, dag, maand en jaar van geboorte en naam en adres van de gebruiker.
Master-account/sub-account Er zijn twee soorten accounts: master-accounts en sub-accounts. Master-accounthouders kunnen gebruiksvoorwaarden bepalen voor gekoppelde sub-accounts.

Master-account:
De standaardaccount kan aangemaakt worden door een geregistreerde gebruiker vanaf een bepaalde leeftijd. Master-accounthouders kunnen gebruiksvoorwaarden bepalen voor gekoppelde sub-accounts.

Sub-account:
Gebruikers die niet voldoen aan de toelatingseisen voor een master-account in hun regio kunnen alleen een sub-account gebruiken. Sub-accounthouders kunnen geen portemonnee aanmaken, maar de portemonnee van de gekoppelde master-account wel gebruiken om producten en diensten te betalen. Er kan geen sub-account aangemaakt worden als er geen gekoppelde master-account bestaat.


De toelatingseisen voor master-accounts en sub-accounts verschillen naargelang het land of de regio. Voor details, ga naar de SIE-website voor uw regio.
Aanmeldings-ID (e-mailadres) Registreer een id wanneer u zich op PSNSM aanmeldt. Gebruik een geldig e-mailadres om bevestigingsberichten te kunnen ontvangen, bijvoorbeeld als u een aankoop doet in (PlayStation®Store).
Wachtwoord

Een wachtwoord aanmaken onder de volgende voorwaarden:

 • Gebruik minstens acht letters of cijfers.
 • Gebruik een combinatie van letters en cijfers.
 • Laat hetzelfde teken niet meer dan twee keer opeenvolgend voorkomen.
 • Gebruik een code die verschilt van uw aanmeldings-ID en online-ID.
 • De letters zijn hoofdlettergevoelig.
Online-id

Registreer een naam die openlijk zal worden weergegeven in PSNSM. U kunt uw online-ID niet meer wijzigen nadat ze is aangemaakt. Creëer uw online-ID als volgt:

 • De online-ID moet 3 tot 16 tekens lang zijn en kan bestaan uit letters, cijfers, streepjes (-) en underscores (_).
 • Het eerste teken moet een letter zijn.
 • De online-ID mag niet hetzelfde zijn als uw wachtwoord.
 • De letters zijn niet hoofdlettergevoelig.

Opmerkingen

 • Naargelang de leeftijd van een minderjarige is een pc vereist om de sub-account aan te maken. Bij het aanmaken van de account wordt een e-mail verstuurd naar het e-mailadres gekoppeld aan de aanmeldings-ID van de master-accounthouder. Volg de instructies in de e-mail om de registratie op een pc te voltooien.
 • Om aan te melden op PSNSM met de aangemaakte sub-account, moet u de account koppelen aan een Gebruiker die zich zal aanmelden op het PS3™-systeem. Ga naar [Een bestaande account gebruiken] onder (PlayStation™Network) in deze gids.
 • Uw aanmeld-id (e-mailadres) en wachtwoord worden niet openbaar weergegeven. Let op dat u deze informatie niet met anderen deelt.
 • U kunt maar een account creëren voor elke Gebruiker op het PS3™-systeem. Ga naar (Gebruikers) en maak bijkomende gebruikers aan om bijkomende accounts aan te maken.
 • Voor details over behandeling van persoonlijke informatie met betrekking tot gebruikers, bezoek de SIE-website voor uw regio.
 • Voor toegang tot PSNSM is breedbandinternet vereist. Merk op dat een inbelverbinding niet wordt ondersteund.
 • PSNSM is alleen beschikbaar in bepaalde regio's en talen. Neem contact op met de telefoonlijn voor technische ondersteuning in uw regio voor meer informatie.
 • (Inschrijven) wordt enkel weergegeven als er nog geen account is aangemaakt.