Netwerk > Downloaden op de achtergrond

Downloaden op de achtergrond

Downloaden in de achtergrond is een functie waardoor u andere handelingen kunt uitvoeren tijdens het downloaden van een grote hoeveelheid data of data met een grote bestandsgrootte. Deze functie is alleen beschikbaar als [Uitvoeren in de achtergrond] wordt weergegeven op het scherm dat tijdens het downloaden wordt weergegeven.

Opmerkingen

 • U kan mogelijk niet downloaden op de achtergrond, afhankelijk van het type data of de hoeveelheid data-items die worden gedownload.
 • Installatie kan nodig zijn om gedownloade data zoals games en videobestanden te gebruiken. Als het downloaden is voltooid, worden data die installatie vereisen, weergegeven als Niet-geïnstalleerde games. of  Niet-geïnstalleerde video in elke categorie.
 • Downloaden op de achtergrond is mogelijk niet beschikbaar als er ongeïnstalleerde data-items aanwezig zijn in de systeemopslag.
 • Als het PS3™-systeem wordt uitgeschakeld tijdens een downloadproces op de achtergrond, wordt de downloadstatus opgeslagen. Het downloaden wordt automatisch herstart de volgende keer dat het PS3™-systeem wordt ingeschakeld en verbonden is met het internet.
 • Een downloadproces op de achtergrond wordt tijdelijk gestopt als eender welke van de volgende handelingen wordt uitgevoerd. Het downloadproces zal automatisch herstarten zodra de handeling voltooid is.
 • - Bij het afspelen van een Blu-ray Disc of dvd
 • - Bij gebruik van de netwerkfuncties van online games *
 • - Bij het opstarten van PlayStation®2-software
 • - Bij het opstarten van stem-/videochat
 • - Bij het uitvoeren van een systeemupdate
 • - Bij het aanpassen van instellingen onder (instellingen)

 • * Het downloaden op de achtergrond wordt tijdelijk gestopt tijdens het beëindigen van een game.

Let op

 • Sommige PlayStation®2- of PlayStation®-softwaretitels kunnen anders werken op het PS3™-systeem dan op PlayStation®2- of PlayStation®-systemen of werken soms niet goed op het PS3™-systeem.
 • Discs in PlayStation®2-formaat kunnen niet afgespeeld worden op sommige PS3™-systemen. Voor meer informatie kunt u [Types afspeelbare discs] raadplegen, de SIE-website voor uw regio bezoeken of de documentatie bekijken die met uw PS3™-systeem meegeleverd werd.

Downloadbeheer

Deze optie wordt enkel weergegeven wanneer downloaden op de achtergrond wordt uitgevoerd. U kunt de downloadstatus controleren of het downloaden van data via (Internetbrowser) of (PlayStation®Store) annuleren. Selecteer (Downloadbeheer) onder (Netwerk).

Downloadstatus controleren

Selecteer het pictogram van de data waarvan u de downloadstatus wilt controleren, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Status] in het optiesmenu.

Download annuleren

Selecteer het pictogram van de gegevens waarvoor u het downloaden wenst te stoppen, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Annuleren] in het optiesmenu. Nadat de download geannuleerd is, zal hij verwijderd worden uit (Downloadbeheer).

Download pauzeren/hervatten

Selecteer het pictogram van de data waarvoor u het downloaden wenst te pauzeren, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Pauze] in het optiesmenu. Om het downloaden te hervatten, druk opnieuw op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Hervatten] in het optiesmenu.

Opmerkingen

 • Wanneer u het downloaden onderbreekt, zal Pauze worden weergegeven bij het pictogram.
 • Wanneer u één download onderbreekt tijdens het downloaden van meerdere data, zal het volgende data-item automatisch beginnen te downloaden.

Alle downloads pauzeren

Selecteer het pictogram van eender welke download, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Alles pauzeren] in het optiesmenu.

Alle downloads hervatten

Selecteer het pictogram van eender welke download, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Alles hervatten] in het optiesmenu.

Netwerk > Downloaden op de achtergrond