Over het XMB™-menu > De manier waarop inhoud wordt weergegeven wijzigen

De manier waarop inhoud wordt weergegeven wijzigen

Inhoud opgeslagen in de volgende mappen in de hoofddirectory van opslagmedia of USB-apparaten voor massaopslag wordt standaard weergegeven.

Categorie Mapnaam
(Video) VIDEO
(Muziek) MUSIC
(Foto)
  • DCIM *
  • PICTURE
*

Dit is de map voor het opslaan van beelden die in het DCF-formaat zijn opgenomen bij het maken van foto's met een digitale camera.


Selecteer het pictogram voor het opslagmedium of USB-apparaat voor massaopslag en druk vervolgens op de driehoek-toets. Selecteer [Alles weergeven] uit het optiesmenu om alle andere mappen ook weer te geven.

Voorbeeld van standaard weergegeven inhoud

Met Memory Stick™ onder (Foto) geselecteerd:

Mappen en beeldbestanden die in de DCIM-map opgeslagen zijn, worden weergegeven. Beeldbestanden in de afbeeldingenmap worden rechtstreeks zonder mappen weergegeven.

Voorbeeld van inhoud weergegeven met [Alles weergeven]

Met Memory Stick™ onder (Foto) geselecteerd:

Alle mappen en beeldbestanden die tot de fotocategorie behoren, worden weergegeven.

Opmerkingen

  • Enkel inhoud die onder de geselecteerde categorie kan worden afgespeeld, wordt weergegeven met [Alles weergeven]. Niet alle inhoud die op het medium is opgeslagen, kan worden weergegeven.
  • Alle mappen worden standaard weergegeven bij het afspelen van dataschijven zoals CD-R's.
  • Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia te gebruiken met bepaalde modellen van het PS3™-systeem.

Over het XMB™-menu > De manier waarop inhoud wordt weergegeven wijzigen