Over het XMB™-menu > Over het XMB™ (XrossMediaBar)-menu

Over het XMB™ (XrossMediaBar)-menu

Het XMB™-menu gebruiken

Het PS3™-systeem bevat een gebruikersinterface met de naam XMB™ (XrossMediaBar). De horizontale rij toont systeemfuncties in categorieën en de verticale kolom toont items die onder elke categorie kunnen worden uitgevoerd.

Richtingstoetsen Een categorie of item selecteren.
kruis-toets Het geselecteerde item bevestigen.
cirkel-toets Een handeling annuleren.
driehoek-toets

Het optiesmenu/bedieningspaneel weergeven.

PS-toets Het XMB™-menu weergeven.

Inhoud afspelen

Selecteer vanuit het XMB™-menu de inhoud op de schijf of het opslagmedium en druk vervolgens op de kruis-toets. Druk op de cirkel-toets om het afspelen te stoppen.

Opmerking

Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia te gebruiken met bepaalde modellen van het PS3™-systeem.

Informatiepaneel

Op het informatiepaneel dat aan de rechterbovenkant van het scherm wordt weergegeven, kunt u informatie zien zoals het aantal vrienden die online zijn, een waarschuwing voor nieuwe berichten en de recentste informatie die beschikbaar is bij [Wat is er nieuw?].

Informatiepaneel. Vanaf links gelabeld van 1 tot 7.

(1)

Avatar *

(2)

Aantal vrienden die online zijn *

(3)

Informatie over nieuwe tekstchat *

(4)

Informatie over nieuwe berichten

(5)

Datum en tijd

(6)

Bezig-pictogram

(7)

Beschikbare informatie bij [Wat is er nieuw?]*

Wordt alleen weergegeven wanneer u aangemeld bent bij PSNSM.

Het optiesmenu gebruiken

Selecteer een pictogram uit het XMB™-menu en druk vervolgens op de driehoek-toets om het optiesmenu weer te geven. Het optiesmenu kan worden weergegeven of verborgen door op de driehoek-toets te drukken.

Items van het optiesmenu

De items van het optiesmenu variëren naargelang de categorie.

Afspelen/Starten/Beeldweergave Inhoud afspelen.
Disc verwijderen De disc uitwerpen.
Verwijderen Inhoud verwijderen.
Kopiëren Inhoud kopiëren naar de systeemopslag of naar een opslagmedium.*1
Informatie Informatie over de inhoud weergeven. Bepaalde informatie zoals de naam kan worden gewijzigd.
Toevoegen aan afspeellijst Inhoud toevoegen aan een afspeellijst.
Alles weergeven Alle mappen weergeven die op opslagmedia of een USB-apparaat voor massaopslag zijn opgeslagen.*1
Sorteren op Inhoudsitems op naam, datum, enz. sorteren.
Groepsgewijze inhoud De groeperingsmethode wijzigen om te groeperen volgens album, formaat of andere opties.*2
Meerdere verwijderen Meerdere inhoudsitems selecteren en ze allemaal in één keer verwijderen.
Meerdere kopiëren Meerdere inhoudsitems selecteren en ze allemaal in één keer kopiëren.
*1

Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia te gebruiken met bepaalde modellen van het PS3™-systeem.

*2

Inhoud die niet van de juiste informatie voorzien is om gegroepeerd te worden, wordt in een map [Onbekend] gegroepeerd. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud niet gegroepeerd wordt.

Het bedieningspaneel gebruiken

Druk tijdens het afspelen van content op de driehoek-toets om het bedieningspaneel weer te geven. Het bedieningspaneel kan worden weergegeven of verborgen door op de driehoek-toets te drukken. De items van het bedieningspaneel variëren naargelang de inhoud die wordt afgespeeld.

Meerdere functies tegelijk gebruiken

Gebruikers kunnen meerdere functies tegelijk gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld beelden bekijken onder (Foto) of het internet gebruiken onder (Netwerk) terwijl muziek wordt afgespeeld onder (Muziek).

Bijvoorbeeld: beelden bekijken onder (Foto) terwijl muziek wordt afgespeeld onder (Muziek)

1.

Speel muziek af onder (Muziek).

2.

Druk op de PS-toets.
Het XMB™-menu wordt weergegeven.

3.

Selecteer de beelden die u wilt bekijken onder (Foto).

Opmerkingen

  • U kunt geen (Muziek) in combinatie met andere functies afspelen als er een Super Audio CD wordt afgespeeld of als (Instellingen) > (Muziekinstellingen) > [Uitvoerfrequentie] op [44,1/88,2/176,4 kHz] is ingesteld.
  • Afhankelijk van het type inhoud dat wordt afgespeeld, zijn bepaalde functies die normaal wel tegelijkertijd kunnen worden afgespeeld, mogelijk niet beschikbaar.

Let op

Super Audio CD's kunnen niet afgespeeld worden op sommige PS3™-toestellen. Raadpleeg [Types afspeelbare discs] voor meer informatie.

Over het XMB™-menu > Over het XMB™ (XrossMediaBar)-menu