Netwerk > Basisbediening van de internetbrowser

Basisbediening van de internetbrowser

Het scherm bekijken

Scherm internetbrowser. Vanaf bovenaan links gelabeld van 1 tot 7.

(1)

Titel van de pagina

(2)

Adres van de pagina

(3)

SSL-pictogram
Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u pagina's bekijkt die SSL ondersteunen.

(4)

Bezig-pictogram
Dit pictogram wordt weergegeven tijdens het laden van pagina's.

(5)

Browserbeveiligingspictogram
Dit pictogram wordt weergegeven als de webfilterdienst actief is.

(6)

Doeladres van de link
Deze informatie wordt weergegeven wanneer de cursor op inhoud wordt geplaatst die een link bevat.

(7)

Cursor
Gebruik de linker joystick om de cursor in om het even welke richting te verplaatsen. / Gebruik de richtingstoetsen om de cursor van link naar link te verplaatsen.

Schuifmethoden

Richtingstoetsen De aanwijzer naar een link verplaatsen.
Rechter joystick In de gewenste richting schuiven.

Het menu gebruiken

Als u op de driehoek-toets drukt wordt het menu weergegeven, waar u verscheidene handelingen en instellingen kunt uitvoeren. Het menu kan worden weergegeven of verborgen door op de driehoek-toets te drukken. De menu-items verschillen in de browsemodus en de venstermodus.

Voer een adres in (URL)

Als u op de START-toets drukt, wordt een toetsenbord weergegeven, zodat u een adres kunt invoeren. Indien u Bevestigen selecteert nadat u een adres ingevoerd hebt, verdwijnt het toetsenbord en opent de pagina met het ingevoerde adres.

Tekst kopiëren

U kunt tekst kopiëren van een pagina in de internetbrowser.

1.

Gebruik de linker joystick om de cursor te verplaatsen naar de tekst die u wilt kopiëren en druk vervolgens op de kruis-toets.

2.

Houd de kruis-toets ingedrukt en beweeg de linker joystick van de controller om de tekst te selecteren.

3.

Laat de kruis-toets los aan het einde van de tekst die u wilt kopiëren.

4.

Selecteer [Kopiëren] in het menu dat wordt weergegeven.

Opmerkingen

  • U kunt de tekst die u hebt gekopieerd, plakken met de toets [Plakken] van het schermtoetsenbord.
  • Als u [Zoeken] selecteert in stap 4, kunt u een zoekopdracht op het internet uitvoeren met de gekopieerde tekst als sleutelwoord.

Een webpagina afdrukken

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u eerst een printer instellen via (Instellingen) > [Printerinstellingen] > [Printerselectie].

1.

Open de webpagina die u wilt afdrukken en druk vervolgens op de toets driehoek.

2.

Selecteer [Bestand] > [Drukt dit scherm af].

3.

Controleer de printerinstellingen.
U kunt drukken op de toets driehoek om het optiemenu weer te geven en de printerinstellingen of het aantal af te drukken exemplaren te wijzigen. De items die kunnen worden ingesteld, variëren naargelang de gebruikte printer.

4.

Selecteer [Afdrukken].
De pagina wordt afgedrukt.

Opmerking

De printers die kunnen worden gebruikt, verschillen naargelang het land of de regio. Surf naar de SIE-website voor uw regio voor meer informatie.

Meerdere vensters openen

U kunt meerdere vensters tegelijk openen. Houd de kruis-toets ingedrukt terwijl de aanwijzer op de link staat totdat de link in een nieuw venster wordt geopend.

Netwerk > Basisbediening van de internetbrowser