Netwerk > Gebruikersovereenkomst voor de internetbrowser

Gebruikersovereenkomst voor de internetbrowser

Voor het gebruik van de internetbrowser van het PS3™-systeem is mogelijk een breedbandinternetverbinding via een LAN- of WLAN-netwerk vereist*. Een breedbandinternetverbinding via een LAN- of WLAN-netwerk* is op uw locatie mogelijk NIET gratis of zonder onderbrekingen of verbrekingen beschikbaar. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

De internetbrowser ondersteunt mogelijk niet alle aansluitpunten of websites.

Tijdens het gebruik dient u alle van toepassing zijnde wetten en licentiebeperkingen na te leven. Het surfen op websites, afspelen van programma's of gegevens of het downloaden van programma's of gegevens kan leiden tot virussen, gegevensverlies of andere problemen.

DE INTERNETBROWSER WORDT GELEVERD IN DE TOESTAND WAARIN DEZE IS EN WE MAKEN GEEN VERKLARINGEN, CONDITIES OF GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND, WETTELIJK OF OP ANDERE WIJZE DAT DE INTERNETBROWSER GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF GEBRUIK OF OVER DE KWALITEIT VAN DE INTERNETBROWSER OF DAT DOELEINDE OF GEBRUIK.

VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN OF REGLEMENTEN DOEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. EN/OF DIENS AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE AAN U, UW SOFTWARE, UW GEGEVENS OF AAN DERDEN, OF VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DE INTERNETBROWSER, ONGEACHT OF DIT VERLIES OF DEZE SCHADE HET RESULTAAT IS VAN DIRECT OF INDIRECT, INCIDENTEEL OF RESULTEREND GEBRUIK VAN DE INTERNETBROWSER.

Als u de internetbrowser gebruikt, stemt u ermee in de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren.


* De functie draadloos LAN is enkel op bepaalde modellen voorzien.

Netwerk > Gebruikersovereenkomst voor de internetbrowser