Netwerk > Snelkoppelingen / muis / toetsenbord gebruiken

Snelkoppelingen / muis / toetsenbord gebruiken

Snelkoppelingen gebruiken

U kunt het toestel rechtstreeks bedienen met de toetsen op de draadloze controller, zonder een menu te gebruiken. De beschikbare handelingen verschillen tussen de browsemodus en de venstermodus.

Browsemodus
kruis-toets De link openen.
kruis-toets (ingedrukt houden) De link in een nieuw venster openen.
kruis-toets + linker joystick Selecteer tekst.
driehoek-toets Het menu weergeven.
cirkel-toets (Internetbrowser) sluiten.
cirkel-toets (ingedrukt houden) Het venster sluiten. *1
START-toets Een adres invoeren.
SELECT-toets [Mijn bladwijzers] openen.
L1/R1-toetsen Eén pagina vooruit- of teruggaan.
L2/R2-toetsen Naar een ander venster gaan. *2
Richtingstoetsen De aanwijzer naar een link in de richting van de ingedrukte toets verplaatsen.
Linker joystick De aanwijzer in de gewenste richting verplaatsen.
Linker joystick (indrukken) (L3-toets) Overschakelen naar venstermodus.
Rechter joystick In de gewenste richting schuiven.
Rechter joystick (indrukken) (R3-toets) Zoomweergave gebruiken./Zoomweergave wissen.
PS-toets Het XMB™-menu weergeven.
*1

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens zoomen.

*2

Vergroten of verkleinen tijdens zoomen.

Venstermodus
kruis-toets Het geselecteerde venster in browsemodus weergeven.
driehoek-toets Het menu weergeven.
Linker joystick (indrukken) (L3-toets) Naar browsemodus overschakelen.
Richtingstoetsen Naar een ander venster gaan.
PS-toets Het XMB™-menu weergeven.

Een muis gebruiken (niet inbegrepen)

Bedienen met een in de handel verkrijgbare muis.

Naar links slepen terwijl u de rechtermuisknop ingedrukt houdt Teruggaan naar de vorige pagina.
Naar rechts slepen terwijl u de rechtermuisknop ingedrukt houdt Naar de volgende pagina gaan.

Een toetsenbord gebruiken (niet inbegrepen)

Gebruik een in de handel verkrijgbaar toetsenbord.

CTRL + L (of F4) Een adres invoeren.
CTRL + R (of F5) De pagina vernieuwen.
CTRL + B (of CTRL + I) [Mijn bladwijzers] openen.
PAGE UP (of SHIFT + SPATIEBALK) Omhoog scrollen.
PAGE DOWN (of SPATIEBALK) Omlaag scrollen.
Start Ga naar het begin van de pagina.
Einde Ga naar het einde van de pagina.
TAB De cursor verplaatsen.
ALT + PIJL-LINKS (of BACKSPACE) Terugkeren naar de vorige pagina.
ALT + PIJL-RECHTS (of SHIFT + BACKSPACE) Naar de volgende pagina gaan.
CTRL + PIJL-LINKS (of CTRL + SHIFT + TAB) Naar het linkervenster gaan.
CTRL + PIJL-RECHTS (of CTRL + TAB) Naar het rechtervenster gaan.

Netwerk > Snelkoppelingen / muis / toetsenbord gebruiken