Netwerk > De weergavegrootte van een webpagina wijzigen

De weergavegrootte van een webpagina wijzigen

Webpagina's worden mogelijk te klein of te groot weergegeven, afhankelijk van de combinatie van de instellingen van de video-uitvoer van het PS3™-systeem en de aangesloten televisie. In dit geval kunt u de volgende methode gebruiken om de weergavegrootte te wijzigen.

De zoomfunctie gebruiken

Het gebied op het scherm waar de cursor zich bevindt automatisch tot optimaal formaat vergroten. De optimale vergrotingsverhouding wordt automatisch berekend voor het gebied waar de cursor zich bevindt. Plaats de cursor op het gebied waarop u wilt inzoomen, druk op de driehoek–toets en selecteer [Zoomen] onder   (Beeldweergave) in het optiesmenu.

Voorbeeld van inzoomen op tekst

Het systeem berekent de vergrotingsverhouding op basis van de paragraafgrootte van de tekst in het gebied waar de cursor zich bevindt en geeft vervolgens de tekst in de zoommodus weer.


Voorbeeld van inzoomen op een afbeelding

Het systeem berekent de vergrotingsverhouding op basis van de afbeeldingsgrootte in het gebied waar de cursor zich bevindt en geeft vervolgens de tekst in de zoommodus weer.

De resolutie wijzigen

De resolutie van een webpagina wijzigen. U kunt de weergave van een webpagina wijzigen naar een aangename grootte die overeenkomt met de uitvoerresolutie voor video van het PS3™-systeem. Druk op de  driehoek-toets en selecteer vervolgens [Resolutie] onder (Gereedschappen) in het optiesmenu.


Als [-1] of [-2] is ingesteld terwijl de uitvoerresolutie voor video van het PS3™-systeem op 1080p of 1080i is ingesteld, wordt de weergave vergroot en bijgevolg duidelijker zichtbaar. Als [+1] of [+2] is ingesteld terwijl de uitvoerresolutie voor video van het PS3™-systeem op Normaal (NTSC: 480i/PAL: 576i) of 480p/576p is ingesteld, wordt de weergave verkleind en bijgevolg duidelijker zichtbaar.

Bijvoorbeeld wanneer de uitvoerresolutie voor video van het PS3™-systeem op [1080i] is ingesteld en [Resolutie] op [-2].


Bijvoorbeeld wanneer de uitvoerresolutie voor video van het PS3™-systeem op [Normaal (NTSC: 480i/PAL: 576i)] is ingesteld en [Resolutie] op [+2].

Netwerk > De weergavegrootte van een webpagina wijzigen