Vrienden > Geblokkeerde personen > Toevoegen aan uw geblokkeerde personen

Toevoegen aan uw geblokkeerde personen

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


U kunt een persoon aan uw geblokkeerde personen toevoegen als u niet langer berichten van deze persoon wenst te ontvangen. Berichten die door deze persoon naar u worden gestuurd, zullen niet worden afgeleverd.

1.

Selecteer een bericht dat werd gestuurd door de persoon die u wilt blokkeren en druk vervolgens op de driehoek-toets.

2.

Selecteer [Toevoegen aan geblokkeerde personen].
De persoon wordt aan uw geblokkeerde personen toegevoegd.

Opmerking

U kunt een persoon die op dat moment op uw vriendenlijst staat niet toevoegen aan uw geblokkeerde personen. Als u niet langer berichten van een persoon wenst te ontvangen moet u die persoon uit uw vriendenlijst verwijderen. Merk op dat u ook uit de vriendenlijst van die persoon zult worden verwijderd.

Vrienden > Geblokkeerde personen > Toevoegen aan uw geblokkeerde personen