Vrienden > Vriendenlijst > Toevoegen aan uw vriendenlijst

Toevoegen aan uw vriendenlijst

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


Om iemand aan uw vriendenlijst toe te voegen moet u eerst een bericht sturen om goedkeuring hiervoor te vragen.

1.

Selecteer (Vrienden) > (Vriend toevoegen).
Een leeg bericht wordt weergegeven dat u kunt gebruiken als aanvraag om een vriend toe te voegen.

2.

Selecteer het veld [Aan].
Voer de online-id in van de persoon die u wilt toevoegen als vriend.

3.

Typ een boodschap en selecteer vervolgens [Verzenden].
Uw bericht werd verstuurd en de avatar van de Vriend wordt weergegeven onder (Vrienden).

Het bericht wordt ontvangen. Als de persoon uw vraag goedkeurt, wordt die persoon toegevoegd aan uw Vriendenlijst en wordt u ook toegevoegd aan de Vriendenlijst van die persoon.

Opmerkingen

  • Er wordt een online-id geregistreerd bij het aanmaken van (zich aanmelden voor) een Sony Entertainment Network-account. Als u een aanvraag wilt doen om een vriend toe te voegen, moet u aan deze persoon eerst zijn of haar online-id vragen.
  • Als de persoon [Niet toevoegen] antwoordt op uw vraag om de persoon toe te voegen als Vriend, wordt de avatar van die persoon verwijderd uit uw lijst.

Een aanvraag ontvangen om als vriend te worden toegevoegd

Als u een aanvraag ontvangt om als vriend te worden toegevoegd, antwoord dan op die aanvraag, zodat u als vriend zou toegevoegd zijn.

1.

Selecteer de avatar van de persoon die een vraag om een vriend toe te voegen heeft verstuurd onder (Vrienden).
Het profiel van de persoon wordt weergegeven.

2.

Selecteer (Beantwoorden verzoek als vriend).
Volg de instructies op het scherm om als vriend te worden toegevoegd. Nadat u bent toegevoegd zullen jullie beide avatars worden toegevoegd aan elkaars vriendenlijst.

Vrienden > Vriendenlijst > Toevoegen aan uw vriendenlijst