Vrienden > Berichtvenster > Controleren op nieuwe berichten

Controleren op nieuwe berichten

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


Als u zich aanmeldt op het PSNSM, controleert het systeem automatisch op nieuwe berichten die u hebt ontvangen. U kunt deze berichten bekijken onder (Vrienden) > (Berichtvenster) > (Ontvangen).

Bijgevoegde bestanden opslaan

Selecteer het bestand dat was bijgevoegd bij het ontvangen bericht. Volg de instructies op het scherm om het bestand op te slaan.

Opmerkingen

  • Het aantal ontvangen berichten dat u kunt opslaan, hangt af van de hoeveelheid vrije ruimte in de systeemopslag. Als de volledige ruimte in de systeemopslag werd gebruikt, zullen berichten automatisch worden verwijderd, te beginnen met het oudste.
  • Bijlagen kunnen enkel in de systeemopslag worden opgeslagen.
  • U moet aangemeld zijn bij PSNSM om berichten te ontvangen. Verzonden berichten die niet werden ontvangen worden 30 dagen bewaard. Daarna worden ze automatisch verwijderd van de server.
  • Om een klacht in te dienen betreffende ongewenste of storende berichten, selecteert u het bericht, drukt u op de driehoek-toets en selecteert u [Klacht].

Vrienden > Berichtvenster > Controleren op nieuwe berichten