Vrienden > Vriendenlijst > Verwijderen uit uw vriendenlijst

Verwijderen uit uw vriendenlijst

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


U kunt personen uit uw vriendenlijst verwijderen. Selecteer de persoon die u wilt verwijderen, druk op de  driehoek-toets en selecteer vervolgens [Verwijderen] in het optiesmenu.

Opmerking

Als u iemand uit uw vriendenlijst verwijdert, zult u ook uit de vriendenlijst van die persoon worden verwijderd.

Vrienden > Vriendenlijst > Verwijderen uit uw vriendenlijst