Vrienden > Berichtvenster > Berichten verwijderen

Berichten verwijderen

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


U kunt berichten die u niet langer nodig hebt verwijderen. Selecteer het bericht dat u uit (Ontvangen) of (Verzonden) wilt verwijderen en druk vervolgens op de driehoek-toets. U kunt ook [Verwijderen] kiezen in het optiesmenu.

Opmerking

U kunt berichten die beschermd zijn niet verwijderen.

Vrienden > Berichtvenster > Berichten verwijderen