Vrienden > Vriendenlijst > Profielen bekijken

Profielen bekijken

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


U kunt uw profiel of het profiel van een vriend bekijken. Selecteer de avatar van een vriend om het profiel van die vriend te bekijken.

Profielscherm. Vanaf bovenaan gelabeld van 1 tot 3.

(1)

Statusweergave
De avatar en de huidige status worden weergegeven.

(2)

Informatie

(3)

Bedieningspaneel

Opmerking

Zie (Vrienden) > [Vriendenlijst] > [Status controleren] in deze handleiding voor meer informatie over de statusweergave.

Informatie bekijken op een profiel

Op een profiel kunt u informatie bekijken zoals trofeevorderingen, het aantal trofeeën dat voor elke rang werd verdiend en gedetailleerde informatie over uw vrienden. U kunt de informatie doorlopen door op de L1 of R1-toets te drukken.

Informatie op een profielscherm. Vanaf bovenaan links gelabeld van 1 tot 3.

(1)

Onlangs verdiende trofeeën

(2)

Huidig niveau en vordering naar het volgende niveau
Het niveau stijgt naarmate u meer trofeeën verdient.

(3)

Totale aantal verdiende trofeeën

Het bedieningspaneel onder [Profiel] gebruiken

Terwijl u een profiel bekijkt, kunt u verschillende handelingen uitvoeren met behulp van het bedieningspaneel. Pictogrammen die worden weergegeven op het bedieningspaneel verschillen afhankelijk van de status van de vriend.

Menu (naam spel) Bekijk een lijst van handelingen die u kunt uitvoeren in het spel dat u op dat moment speelt.
Vriend toevoegen Verstuur een aanvraag om iemand aan uw vriendenlijst toe te voegen.
Berichtenlijst Een lijst met berichten bekijken die u met deze vriend hebt uitgewisseld.
Bericht maken Maak een nieuw bericht.
Vergelijk trofeeën Vergelijk uw trofeevorderingen met de status van een vriend.
Nieuwe chat beginnen Start een chatsessie.
Antwoorden op vriendschapsverzoek Open het bericht met een vraag om te worden toegevoegd als vriend en stuur een antwoord.
Toevoegen aan geblokkeerde personen Vriend toevoegen aan uw lijst van geblokkeerde personen.
Verwijderen uit geblokkeerde personen Verwijder een vriend uit uw lijst van geblokkeerde personen.

Opmerkingen

  • Het bedieningspaneel kan niet worden verborgen.
  • Het bedieningspaneel wordt niet weergegeven als u naar uw eigen profiel kijkt.

De achtergrondkleur van uw profielscherm wijzigen

Selecteer het tabblad linksboven aan het profielscherm en druk vervolgens op de kruis-toets om het kleurenpalet weer te geven. Selecteer de achtergrondkleur voor uw profielscherm op het palet.

Opmerking

U kunt het achtergrondkleur van het profielscherm van anderen niet wijzigen.

Trofeestatus vergelijken met vrienden

1.

Onder (Vrienden) selecteert u de avatar van de vriend van wie u de trofeestatus wilt vergelijken.
Het [Profiel] van de vriend wordt weergegeven.

2.

Selecteer (Vergelijk trofeeën) in het bedieningspaneel.
De trofeevorderingen van u en uw vriend worden weergegeven voor elk spel.

3.

Selecteer een game.
De trofeevorderingen van u en uw vriend worden weergegeven voor het spel.

Vrienden > Vriendenlijst > Profielen bekijken